Keresés
Jelentkezési lap rajzpályázathoz 2018 október
EFOP-1.3.7-17-2017-00205

EFOP-1.3.7-17-2017-00205

„ Mozgáskorlátozottak Balassagyarmati Egyesülete és a rimóci Római Katolikus Egyházközség közösségfejlesztő tevékenységének bővítése a társadalmi kohézió erősítése érdekében ” 

Letöltés PDF formátumban

Boldog Karácsonyt!
Európai uniós támogatásból megvalósuló fejlesztési informáci

Tájékoztató a közlekedőképesség-minősítési rendszer felülviz
M3-as metró: várhatóan megállapodás születik a MEOSZ és a Fő
Tájékoztatás a közlekedési kedvezményeket érinto változásokk
Sorstársi rehabilitációs mentor felhívás
Sortársi Rehabilitációs Mentor program Képzési felhívás mell
Pályázati adatlap sorstársi rehabilitációs mentor programra
Rajzpályázatra beérkezett alkotások
Elnyert pályázatok
EFOP Együtt a közösségekért

Meosz hírek: KARÁCSONYI TÖPRENGÉS

Hírek - 2011-12-30
Meosz hírek: KARÁCSONYI TÖPRENGÉS

A groteszk a pimaszság művészete, de sokszor egyáltalán nem kell pimaszság a groteszk megalkotásához. Elegendő felsorolni a tényeket. Igaz, ez a lehető legnagyobb pimaszság. Különösen itt, e korántsem csendes közép-európai szegletben, ahol aprócska fülkékben zajlanak le a forradalmak, melyek másutt csatamezőnyi helyet igényelnek, és ahol szinte mindenki név szerint fel tudja sorolni a politikusokat, miközben a világ boldogabbik oldalán a „Ki Anglia miniszterelnöke?” - kérdésre többen is azt válaszolták: „A királynő”.

A groteszk torz, csúf és mégis igaz kép a valóságról, mely a karikatúra túlzásaival világít rá lényeges és fontos igazságokra. Az viszont már magyar sajátosság, hogy a groteszk megalkotásához nálunk semmiféle írói vagy képzőművészi fantázia nem szükséges. Elegendő, ha sorra vesszük a számokat vagy egymás mellé tesszük a politikusok mondatait.

Hát tessék, ilyen a magyar groteszk 2011 Karácsonyán:

LÁT

A lakástámogatási rendszer módosításával már nem az egyesületekhez, hanem közvetlenül az OTP-hez kell benyújtani a lakás akadálymentességi támogatások iránti kérelmet. Az „egyszerűsítés” megfosztotta az egyesületeket a kérelmenkénti 3000 Ft-os díjtól, amelyben munkájukért részesültek. (Választók, örvendezzetek, spórolunk nektek!). Az intézkedések eredményeképpen az a tényszerű eredmény született, hogy a korábban összesen 10-15.000 forintos költséggel megszerezhető 150.000 Ft-os támogatás ma az OTP áldásos közreműködésének köszönhetően 40-45.000 Ft-ba kerül. Úgyhogy nem a választók örvendeznek, hanem a kormány. Ugyanis a kiadott támogatások a korábbiak 10%-át se érik el. A groteszkhez hozzátartozik persze az is, hogy nemcsak a lakásukat akadálymentesíteni képtelen mozgássérültek jártak rosszul, hanem a zsíros üzletet remélt OTP is.

GÉPKOCSI TÁMOGATÁS

Csodálatos vívmányként jelentették be, hogy a korábbinál háromszoros támogatásban részesíti a kormány a mozgáskorlátozottak gépkocsi szerzését. Háromszáz ezerről kilencszáz ezerre nő a támogatás. Aki a részletekbe nem lát bele, el is hiheti, hogy a kormány humánus és nagyszerű intézkedése e nehéz időkben is kiáll az elesettek mellett. Éljen, éljen!

De sajnos van, aki közelről kénytelen nézni a helyzetet. Merthogy igénybe venné a hihetetlenül nagy támogatást. És mit lát? A kormány ad 900.000 Ft-ot, a Suzuki ad ugyanennyit flottakedvezményként, de mire az 1,8 milliós támogatás lecsurog a kedvezményezetthez, kétharmada eltűnik egy bank zsebében, hála a közpénzek elköltésére kiírt pályázat útvesztőinek.

Bár december 22-én átadják az első gépkocsit a boldog tulajdonosnak, valószínűleg ez a rendszer sem eredményez boldogságot sem az érintett választóknak, sem a milliárdos üzletben reménykedő vállalkozóknak. Az ugyanis valószínűsíthető, hogy csak kevesen lesznek rászedhetők arra, hogy a piaci kamat duplájáért vegyenek gépkocsit, úgyhogy a raktárakban feltehetően jónéhány járgány ottragad, miközben a korábbi évek csekélyke támogatásával legalább kicsit megsegített több ezer mozgássérült helyett néhány száz alaposan csőbehúzott gazdagítja majd a „haszonélvezők” listáját.

Honlapunk kérelmezte (legutóbb tértivényes levélben) az ide vezető pályázat nyomán született szerződés nyilvánosságra hozatalát, de eddig választ nem kaptunk. Csak egy groteszk – és nem hivatalos – információt, mely szerint ez a szerződés még meg sem született, tehát még akár abban is reménykedhetünk, hogy nem ilyen gyalázatos feltételek mellett zajlik majd le az egyébként már megindult akció.

ROKKANTNYUGDÍJAK ELTÖRLÉSE

Jegyezzük meg az időpontot: 2011 december.. 20-a hajnali három óra. Ekkor hozta meg teljes kormánypárti nézetazonossággal a megváltozott munkaképességű személyek újfajta ellátásáról szóló jogszabályát a parlament. Most ne elemezzük ennek súlyos igazságtalanságait, családokra és egyénekre gyakorolt negatív hatásait, megtesszük ezt majd még sokszor, hiszen a MEOSZ elnöksége úgy határozott, minden törvényes eszközzel továbbra is kiáll minden megnyomorító intézkedéssel szemben.

Viszont lássuk meg, hová merészkedett a magyar politikai groteszk műfaja, mivé nőtte ki magát a parlamenti jogalkotás művészi tökélyre fejlesztett gépezete.
Íme a végszavazás előtti módosító javaslat az Alkotmányügyi bizottság előterjesztésében, szó szerint idézve Dr. Salamon László elnök aláírásával hitelesített T5000/100-as dokumentum szerint:

2. Az egységes javaslata következő új alcímmel és új 199-200. §-okkal egészül ki, és ezzel egyidejűlega további címek és §-ok számozása értelemszerűen változik :

„54. A lövedéki adórólés a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003.évi CXXVII . törvény módosítása

199. 1 A jövedéki adórólés a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól
szóló 2003. évi CXXVII.törvény (a továbbiakban: Jöt.) 97. (2) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:
„(2) Az adó mértéke
a) a cigarettára 11 500forint ezer darabonként és a kiskereskedelmi eladási ár 3 0 százaléka,de legalább 21 100 forint ezer darabonként ,
b) a szivarra, a szivarkáraa kiskereskedelmi eladási ár 28,5 százaléka ;
(2) A Jöt . 97 . & (2)bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(2) Az adó mértéke
a) a cigarettára 11 900forint ezer darabonként és a kiskereskedelmi eladási ár 3 1
százaléka, de legalább 22300 forint ezer darabonként ,
b) a szivarra, a szivarkáraa kiskereskedelmi eladási ár 28,5 százaléka ;
c) a finomra vágott fogyasztásidohány  a kiskereskedelmi eladási ár 52 százaléka, de legalább 11150 forint kilogrammonként,
d) az egyéb fogyasztásidohány a kiskereskedelmi eladási ár 32 5 százaléka de legalább 11 150 forintkilogrammonként.”


 

Hogy mi köze a dohánytermékek jövedéki adójának a rokkantnyugdíjhoz? Talán csak annyi, hogy valakinek támadt egy kis bevételt szerző ötlete, de már nem volt hová besuvasztani, így aztán „A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról” szóló salátatörvénybe tuszakolták be. Megjegyzem, nem is berzenkednék, ha e szép bevételű javaslat (doboz ciginként úgy száz forintocska) bevételével a jónéhány megváltozott munkaképességű személynek kárt okozó jogszabály hatásait ellensúlyoznák, de a jogalkotó ilyen szándékát sajnos nem nyilvánította ki.

VAN AZÉRT JÓ HÍR IS

Tudom, gyakran ér bennünket a vád, hogy mindig csak érdekvédelmi hőzöngéseinknek adunk hangot. Nemrég egy magas rangú kormánytisztviselő egyenesen azt mondta, fel se tudja fogni, hogy a MEOSZ miért a kormány ellensége? (Híreink szerint később megérteni látszott, hogy a MEOSZ soha semmilyen kormánynak nem ellensége, de mindig minden kormánnyal szemben érdekeket véd).

Nos tehát, adjunk hangot és teret a kormányzat egyértelmű sikereinek is. December 17-én a Segítő vásáron jelentették be, hogy a Nemzeti Erőforrás Minisztérium és a Magyar Posta Zrt. együttműködési megállapodást köt a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásáról, a posta egyebek mellett arra is törekszik, hogy az 5 százalékos foglalkoztatási arányt elérje. A megállapodást a rendezvényen Soltész Miklós és Horváth Gergely Domonkos, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója írta alá.

Ez csakugyan jó hír. De stílustörést azért nem okoz a groteszkről alkotott kis karácsonyi elemzésünkben. Fordítsuk le e hírt tényszerűen: az állam megállapodott az állami céggel, hogy igyekszik betartani az állami jogszabályt.

Nálunk már ez is nagy dolog, bármennyire is groteszknek tűnik.


 

2011 december 21.
 
Dr Derera Mihály