Keresés
Jelentkezési lap rajzpályázathoz 2018 október
EFOP-1.3.7-17-2017-00205

EFOP-1.3.7-17-2017-00205

„ Mozgáskorlátozottak Balassagyarmati Egyesülete és a rimóci Római Katolikus Egyházközség közösségfejlesztő tevékenységének bővítése a társadalmi kohézió erősítése érdekében ” 

Letöltés PDF formátumban

Boldog Karácsonyt!
Európai uniós támogatásból megvalósuló fejlesztési informáci

Tájékoztató a közlekedőképesség-minősítési rendszer felülviz
M3-as metró: várhatóan megállapodás születik a MEOSZ és a Fő
Tájékoztatás a közlekedési kedvezményeket érinto változásokk
Sorstársi rehabilitációs mentor felhívás
Sortársi Rehabilitációs Mentor program Képzési felhívás mell
Pályázati adatlap sorstársi rehabilitációs mentor programra
Rajzpályázatra beérkezett alkotások
Elnyert pályázatok
EFOP Együtt a közösségekért

Meosz hírek: FELHÍVÁS

Hírek - 2012-02-05
Meosz hírek: FELHÍVÁS

Szövetségünk a 2012. január 1. napjától hatályba lépett, a rokkantási nyugdíj ellátást megszüntető törvény közvetlen és közvetett hátrányaira tekintettel, minden lehetséges törvényes jogi eszközt igénybe kíván venni az érintett emberek érdekeinek védelméhez.

FELHÍVÁS

Közvetlenül kiküldendő:

Valamennyi Tagegyesület vezetője, csoportvezetői, Elnökségi Tagok, Ellenőrző Bizottsági tagok, munkatársak, aktivisták, levelező listák tagjai, FESZT tagszervezetei számára.

Honlapra feltéve nyilvánosságra hozni

 

Szövetségünk a 2012. január 1. napjától hatályba lépett, a rokkantási nyugdíj ellátást megszüntető törvény közvetlen és közvetett hátrányaira tekintettel, minden lehetséges törvényes jogi eszközt igénybe kíván venni az érintett emberek érdekeinek védelméhez.

Ennek keretei közt a következő jogi lépések megtételét tervezzük:

-         Eljárás kezdeményezése az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosánál annak érdekében, hogy az Országgyűlési Biztos indítson eljárást az Alkotmánybíróságnál annak megállapítására, hogy a törvény absztrakt normasértést valósít meg.

-         Csoportos közvetlen eljárás kezdeményezése, konkrét természetes személyek részvételével az Alkotmánybíróságnál a törvény alkotmánysértő voltának megállapítása érdekében,

-         Csoportos, közvetlen eljárás kezdeményezése, konkrét természetes személyek részvételével az Európai Emberi Jogi Bíróságnál (Strassburg) annak megállapítása érdekében, hogy a törvény sérti a vagyoni biztonsághoz való emberi jogot,

-         Csoportos, közvetlen eljárás kezdeményezése a Magyar Helsinki Bizottság támogatásával és közreműködésével az ENSZ Konvenciónak a szociális biztonságra vonatkozó követelménye megsértésére tekintettel, az ENSZ Monitoring Bizottságánál  

-         A törvény hatálybalépésével kapcsolatosan keletkezett járulékos hátrányok megszüntetése érdekében jogszabály módosítások kezdeményezése a Magyar Kormánynál.

 

A nemzetközi jogi lépések megtételéhez, a nemzetközi jogban megfelelő jártassággal rendelkező szervezet, a Magyar Helsinki Bizottság, illetve jártassággal és tapasztalattal rendelkező alkotmányjogász segítségét kívánjuk igénybe venni.

 

2012. január 30.-án 10.00órai kezdettel találkozunk a MEOSZ Központban dr. Karsai Dániel ügyvéddel, aki korábban az Európai Emberi Jogi Bíróságnál dolgozott és megfelelő jártassággal rendelkezik nemzetközi jogi eljárások vitelében. A szakembert a MEOSZ Heine Medin Szekciójának új vezetői ajánlották és folytattak vele első megbeszéléseket, majd a Magyar Helsinki Bizottság társelnökének dr. Kádár András Kristófnak az ajánlása alapján kerül sor a hétfői részletes megbeszélésre.

 

 

 

 

 

Elkészítettem és a jelen levél mellékleteként vitára bocsátok, közzé teszek egy olyan hátrány listát, amely alapja lehet az eljárások kezdeményezéséhez szükséges indokláshoz.

 

A fentiekkel kapcsolatban a következő segítséget kérem valamennyi érintett embertől, vezetőtől, szimpatizánstól:

 

1.) Amennyiben a listán felsoroltakon kívül, az új törvény közvetlen és közvetett hatásaival kapcsolatban olyan új tényezőket, közvetlen, vagy közvetett hátrányokat találnak tapasztalataik alapján, amelyek érvként felhasználhatók akár vagyoni hátrány, akár emberi jogi jogsértés, akár a szociális biztonságot veszélyeztető elemként, azt szíveskedjenek számomra sürgősen megküldeni.  

2.) Az Elnökség tagjai közül azok, akik a hétfői megbeszélésen részt tudnak venni, kérem, hogy jöjjenek el és vegyenek részt a jogi szakértővel folytatandó konzultációban.

3.) A tagegyesületek, illetve valamennyi érintett személy gyűjtse össze azoknak a személyeknek a nevét, lakcímét, email és telefon elérhetőségét, továbbá a számára a törvény által okozott hátrány jellemzőit, akik hajlandók nevükkel, pertársként részt venni a MEOSZ által indítandó csoportos jogi eljárásokban.

Tekintettel arra, hogy a jogi eljárások egyik része csak természetes személyek közreműködésével indítható meg, így minél magasabb számú érintett ember személyes közreműködés vállalása feltétlen szükséges.

A személyes közreműködést vállaló emberek szíveskedjenek adataikat a hegedus@meosz.hu emailre, vagy levélben a MEOSZ 1032. San Marco u. 76. postacímére dr. Hegedüs Lajosnak címezve mihamarabb, lehetőség szerint legkésőbb 2012. február 15. napjáig elküldeni, mert ezt követően szeretnénk a jogi eljárásokat megkezdeni és ennek érdekében az iratokat benyújtani.

A személyes közreműködés vállalása az érintett emberek számára nem jár költséggel, nem jár megjelenési kötelezettséggel, azonban adataik és az általuk felsorolt hátrányok nélkülözhetetlen elemei a csoportos jogi eljárás kezdeményezésének.

Csak tájékoztatásként írom, hogy a rendvédelmi dolgozók hasonló problémákkal érintett csoportjából több mint 8 ezer ember vállalta nevét és adatait az Európai Emberi Jogi Bíróság előtt indított eljárásban.

 

Kérem, hogy valamennyi érintett ember értse meg és érezze át, hogy a sorsunk változtatásához szükség van személyes felelősség vállalásra és közreműködésre, mert e nélkül a Szövetség érdekvédelmi munkája nem lehet sikeres.

 

Kérem és várom valamennyi érintett ember segítségét és közreműködését.

 

                                                                      Tisztelettel:

 

                                                                                              Dr.Hegedüs Lajos

                                                                                                       Elnök

 

 

 

 

 

                                                        Melléklet:

                  Rokkantsági nyugdíj rendszer megszüntetésének következményei

Lehetséges érvanyag az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosa, az Alkotmánybíróság, az ENSZ Monitoring Bizottság és a Strassburgi Emberi Jogi Bírósághoz benyújtani szándékozott eljárásokhoz.

  

I. Rokkantsági nyugdíjra vonatkozó főbb szabályok 2011. december 31.-ig

Megállapítás feltételei:

 

1.) Tartós egészségkárosodás megállapítása:

2008. január 1. előtt: 67 %-os, vagy ennél magasabb szakmai munkaképesség csökkenés.

2008. január 1.-től: legalább 50 %-os, vagy e feletti maradandó össz - szervezeti egészségkárosodás

2.) Életkor alapján meghatározott minimális szolgálati idő,

3.) Nem állt munkaviszonyban, vagy jövedelme lényegesen alacsonyabb volt a megrokkanás előtti jövedelménél.

 

Összege függött:

1.) Ledogozott, járulékkal fedezett szolgálati idő hosszától,

2.) A megrokkanást megelőző 5 év átlagjövedelmétől

3.) A rokkantság súlyossági fokától

 

Kategóriák:

1. 2008. január 1. előtt:

- I. kategória: Normál munkakörülmények és munkafeltételek mellett teljesen munkaképtelen és önmaga ellátásához is rendszeres segítségre van szüksége

 

- II. kategória: Normál munkakörülmények és munkafeltételek mellett teljesen munkaképtelen, de önmaga ellátására képes

 

- III. kategória: Korlátozottan munkaképes, önmaga ellátására képes

 

2. 2008. január 1-től

 

I. –II. kategória: össsz- szervezeti egészségkárosodása a 80 %-ot eléri, vagy meghaladja

 

III. kategória: Össz- szervezeti egészségkárosodása az 50 %-ot eléri, vagy meghaladja

 

Az egyéb feltételek: szolgálati idő, korábbi jövedelem változatlanok maradtak.

 

Új ellátási kategória lépett be azok számára, akiknek komplex rehabilitációját a szakértői bizottság (Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet – ORSZI, majd 2011.-től Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal – NRSZH) javasolta.

Ez az ellátás a rehabilitációs járadék, amelyet a javasolt rehabilitációs időszakra, de legfeljebb 36 hónapra állapítottak meg. Nettó összege megegyezik az egyén számára megállapítható rokkantsági nyugdíj összegével.

 

 

 

 

Rokkantsági nyugdíjhoz kapcsolódó járulékos kedvezmények:

 

 1.) Utazási kedvezmények:

-         nyugdíjas bérlet I. –II.- III. kategória számára

-         nyugdíjas utazási utalvány évi 6 ingyenes utazásra I. II. III. kategória számára

 

2.) Közgyógy ellátás

-         I. –II. kategória számára alanyi jogon – gyógyszer, gyógyászati segédeszköz ingyenes

-         III. kategória számára méltányossági eljárásban

3.) Vállalkozói tevékenység

-         I-II.-III. kategória: kiegészítő vállalkozási tevékenység folytatására jogosult volt, csökkentett járulékfizetési kötelezettség mellett.

4.) Ellátás mellett folytatható jövedelemszerző tevékenység:

-         I. –II. kategória: jövedelem korlát nélkül

-         III. kategória: a saját rokkantsági nyugdíj kétszeres összegéig, illetve a mindenkori minimálbér összegéig.

-         Rehabilitációs járadékos: a mindenkori minimálbér összegéig

5.) Egyéb kedvezmények:

-         nyugdíjas fürdőbelépő,

-         nyugdíjas múzeumi belépő

-         egyéb eseti kedvezmények

-         önkormányzati szociális támogatásokra való jogosultságok helyi önkormányzati rendeletek feltételei szerint

Egyéb járulékos kedvezmények és garanciák:

-         a 2011. december 31.-ig hatályos Alkotmány az ellátást az egységes, kötelező

      társadalombiztosítási rendszer részeként kezelte.

-         2011. december 31.-ig a munkáltatók és a munkavállalók által fizetendő

      társadalombiztosítási járuléknak része volt a rokkantsági nyugdíj ellátást biztosító 

      járulék rész, a korábbi évtizedek során erre a célra befizetett járulék részekkel arányos

      ellátás 2012. január 1.-től megszűnt.

-         gyermektartásdíj és egyéb rendszeres levonások levonhatók voltak az ellátásból,

-         az éves emelés mértékét törvény garantálta az öregségi nyugdíjakkal azonosan,

-         SZJA kedvezmények igénybevételéhez felhasználható volt az I-II. kategóriájú rokkantsági nyugdíjat megállapító határozat.

 

Budapest, 2012. 01. 25.

 

                                               Összeállította:         Dr.Hegedüs Lajos

                                                                                         elnök