Keresés
Jelentkezési lap rajzpályázathoz 2018 október
EFOP-1.3.7-17-2017-00205

EFOP-1.3.7-17-2017-00205

„ Mozgáskorlátozottak Balassagyarmati Egyesülete és a rimóci Római Katolikus Egyházközség közösségfejlesztő tevékenységének bővítése a társadalmi kohézió erősítése érdekében ” 

Letöltés PDF formátumban

Boldog Karácsonyt!
Európai uniós támogatásból megvalósuló fejlesztési informáci

Tájékoztató a közlekedőképesség-minősítési rendszer felülviz
M3-as metró: várhatóan megállapodás születik a MEOSZ és a Fő
Tájékoztatás a közlekedési kedvezményeket érinto változásokk
Sorstársi rehabilitációs mentor felhívás
Sortársi Rehabilitációs Mentor program Képzési felhívás mell
Pályázati adatlap sorstársi rehabilitációs mentor programra
Rajzpályázatra beérkezett alkotások
Elnyert pályázatok
EFOP Együtt a közösségekért

Meosz hírek: Európa megkérdezte a véleményünket, válaszoltunk

Hírek - 2012-02-05
Meosz hírek: Európa megkérdezte a véleményünket, válaszoltunk

2011 júniusában az EDF megfigyelőközpontot hozott létre, mely nyomon követi, hogy a válság idején a tagországok kormányai milyen intézkedéseket hoztak, illetve terveznek, amelyek segítik, esetleg akadályozzák a fogyatékos embereket jogaik gyakorlásában.

A Fórum kérdőívet dolgozott ki, hogy valós képet kapjon arról, miként befolyásolja a válság – munkanélküliség, oktatás, kirekesztettség, szegénység – a fogyatékos emberek életét országos, regionális és helyi szinten. A kérdésre több országos szervezet, annak helyi szervezete, illetve azok tagjaitól kaptunk választ. A válaszokat összefoglalva továbbítottuk az Európai Fogyatékosügyi Fórum megfigyelőközpontjának. A válaszok jól tükrözik, milyen félelmei voltak a fogyatékos embereknek a megszorító intézkedések előkészítése során, milyen bizonytalanságot éreztek jövőjükre nézve. A válaszok kitérek a fogyatékos emberek mindennapos nehézségeire, hátrányos helyzetükre a munkaerőpiacon, valamint azokra a tevékenységekre, amelyeket a szervezetek végeznek az érintettek helyzetének javítása érdekében.

EDF vizsgálat: hogyan érinti a válság a fogyatékos emberek életét


 

Kiemelt téma a gazdasági válság

Az Európai Fogyatékosügyi Fórum (EDF) a fogyatékos emberek európai mozgalma. A szervezetet maguk a fogyatékos emberek, valamint a saját érdekképviseletüket kizárólag segítséggel ellátni képes fogyatékos személyek szülei irányítják. Célkitűzése: olyan európai szabályozások megalkotása, amelyek biztosítják, hogy a fogyatékos emberek társadalmi részvételét megnehezítő akadályok megszűnjenek, továbbiak pedig ne szülessenek. A Fórum minden típusú fogyatékossággal élő személy érdekképviseletét ellátja.

Az EDF a gazdasági és pénzügyi válság kezdete óta figyelemmel kíséri annak hatását a fogyatékos emberek életére. Számos ülésén napirendre tűzte e témát, több nyilatkozatot adott ki, hivatalos levelet írt állam- és kormányfőknek, párbeszédet kezdeményezett a tagországok minisztereivel annak érdekében, hogy a megszorító intézkedések ne érintsék a társadalmi kirekesztettség következtében egyébként is nehéz helyzetben élő fogyatékos embereket. Sürgette a kormányokat, hogy folytassák esélyegyenlőségi politikájukat, amelyek elősegítik annak megvalósulását, hogy a fogyatékos emberek társadalmi csoportja az ép állampolgárokkal egyenlő módon gyakorolhassák alapvető emberi, szociális, gazdasági és kulturális jogaikat. (A Fórum 2011. májusi budapesti közgyűlésén Yannis Vardakastanis elnök sajtótájékoztatót tartott a témában, valamint hazánk kormányfője is megkapta az EU-tagországok állam- és kormányfőinek írt levelet.) Az EDF képviselőit 2010-ben fogadta Jerzy Buzek, az Európai Parlament elnöke, Herman van Rompuy, az Európai Tanács elnöke, 2011-ben pedig Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke. 2011. december 6-án mindhárom európai uniós intézmény vezetője tárgyalóasztalhoz ült a Fórum vezetőivel. A találkozón megvitatták az európai fogyatékos emberek helyzetét, valamint az őket érintő szabályozásokat.

Megfigyelőközpont a kormányintézkedések nyomon követésére

2011 júniusában az EDF megfigyelőközpontot hozott létre, mely nyomon követi, hogy a válság idején a tagországok kormányai milyen intézkedéseket hoztak, illetve terveznek, amelyek segítik, esetleg akadályozzák a fogyatékos embereket jogaik gyakorlásában.

A Fórum kérdőívet dolgozott ki, hogy valós képet kapjon arról, miként befolyásolja a válság - munkanélküliség, oktatás, kirekesztettség, szegénység - a fogyatékos emberek életét országos, regionális és helyi szinten. Információkat vár azokról a megszorító intézkedésekről is, amelyek megakadályozzák, hogy a fogyatékos emberek élvezhessék jogaikat (rokkantsági nyugdíj csökkentése, megvonása, személyi segítői szolgáltatás csökkentése). A kérdőívre adott válaszok az EDF munkáját abban segítik, hogy első kézből kapott információkat tárjon az európai döntéshozók elé a jövőbeni jogi szabályozások befolyásolása érdekében.

 


 

Magyarország is részt vett a közvélemény-kutatásban

2011. második felében a Fogyatékos Emberek Szervezetei Tanácsának (FESZT) tagszervezetei az alábbi felhívást intézték helyi és megyei szervezeteik, valamint azok tagjai számára:

Felhívás

Az Európai Fogyatékosügyi Fórum, amely a fogyatékos emberek jogaiért küzdő legnagyobb európai ernyőszervezet, megfigyelőközpontot hozott létre. A központ nyomon követi, hogy a tagországok kormányai milyen intézkedéseket hoztak vagy terveznek hozni gazdasági és pénzügyi válság idején, amelyek segítik vagy akadályozzák a fogyatékos embereket jogaik gyakorlásában.

Az EDF munkájának elősegítésére, kérem, hogy saját mindennapos tapasztalatai alapján az alábbi kérdésekre válaszolni szíveskedjen:

1.) Milyen következményei vannak a válságnak a fogyatékos emberek életére országos és helyi szinten például a munkanélküliség, oktatás, szegénység, kirekesztettség stb. szempontjából?

2.) Országuk kormánya vagy az illetékes hatóságok tettek-e olyan megszorító intézkedést, amely korlátozza a fogyatékos embereket abban, hogy élvezzék jogaikat (rokkantsági nyugdíj csökkentése, személyi segítség óraszámának csökkentése stb.)?

3.) Volt-e negatív hatása a válságnak arra, hogy a társadalom, illetve a hatóságok hogyan ítélik meg a fogyatékos embereket és igényeiket (például média-megjelenések, amelyekben a fogyatékos embereket az a vád érte, hogy nem jogosultak a számukra juttatott ellátásokra, vagy akadályozzák a gazdaság talpra állítását stb.)?

4.) Milyen intézkedések történtek Önöknél annak érdekében, hogy a fogyatékos emberek jogai védelmet kapjanak a válság következményeivel szemben?

5.) Ön, fogyatékos emberként miben érzi a válság hatását?

6.) Egyénileg válaszol? Amennyiben nem, kérem, adja meg szervezete nevét!

Válaszokat az alábbi e-mail címre várjuk: zollosi_foldesi@yahoo.com">szollosi_foldesi@yahoo.com

Köszönettel
Földesi Erzsébet, a FESZT elnökségi tagja, a MEOSZ alelnöke"

 


 

A kérdőív eredményessége

A kérdőív módot adott arra, hogy mind magánemberként, mind pedig - a szervezet tagságának tapasztalatai alapján - a szervezet adja meg válaszát a kérdésekre. A kérdésre több országos szervezet, annak helyi szervezete, illetve azok tagjaitól kaptunk választ. A válaszokat összefoglalva továbbítottuk az Európai Fogyatékosügyi Fórum megfigyelőközpontjának.

A válaszok jól tükrözik, milyen félelmei voltak a fogyatékos embereknek a megszorító intézkedések előkészítése során, milyen bizonytalanságot éreztek jövőjükre nézve. A válaszok kitérek a fogyatékos emberek mindennapos nehézségeire, hátrányos helyzetükre a munkaerőpiacon, valamint azokra a tevékenységekre, amelyeket a szervezetek végeznek az érintettek helyzetének javítása érdekében.

A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége fontosnak tartja, hogy a kérdőívet - további kérdésekkel kiegészítve - 2012-ben is kiküldje tagszervezeteinek és maguknak a fogyatékos embereknek. A szövetség szeretne minél reálisabb képet kapni a hazai fogyatékos emberek, valamint az őket képviselő megyei és országos szervezetek helyzetéről. Az információkat a MEOSZ felhasználja érdekképviseleti munkájában, de annak eredményeiről az Európai Fogyatékosügyi Fórumot is tájékoztatja majd.

 


 

Köszönet

Ezúton szeretnék köszönetet mondani a fogyatékos emberek egyesületeinek és mindazoknak, akik magánemberként válaszaikkal támogatták, hogy mind hazánkban, mind az Európai Unióban pontos kép alakuljon ki arról, milyen problémákkal küzdenek a fogyatékos emberek a társadalmi kirekesztettség következményeként.

Földesi Erzsébet
Budapest, 2011. december 30.