Keresés
Jelentkezési lap rajzpályázathoz 2018 október
EFOP-1.3.7-17-2017-00205

EFOP-1.3.7-17-2017-00205

„ Mozgáskorlátozottak Balassagyarmati Egyesülete és a rimóci Római Katolikus Egyházközség közösségfejlesztő tevékenységének bővítése a társadalmi kohézió erősítése érdekében ” 

Letöltés PDF formátumban

Boldog Karácsonyt!
Európai uniós támogatásból megvalósuló fejlesztési informáci

Tájékoztató a közlekedőképesség-minősítési rendszer felülviz
M3-as metró: várhatóan megállapodás születik a MEOSZ és a Fő
Tájékoztatás a közlekedési kedvezményeket érinto változásokk
Sorstársi rehabilitációs mentor felhívás
Sortársi Rehabilitációs Mentor program Képzési felhívás mell
Pályázati adatlap sorstársi rehabilitációs mentor programra
Rajzpályázatra beérkezett alkotások
Elnyert pályázatok
EFOP Együtt a közösségekért

Meosz hírek: Felhívás Magyarország Országgyűlése Kormánya és Társadalma számára

Hírek - 2012-07-14
Meosz hírek: Felhívás Magyarország Országgyűlése Kormánya és Társadalma számára

A 2012 július 1-én 14h-kor a Hősök terén kezdődő demonstráció mozgáskorlátozott résztvevői, a MEOSZ Elnöksége és tagegyesületei az alábbi felhívással fordulnak honfitársaikhoz..

Mi, azok a megváltozott munkaképességű, tartós egészségkárosodással, fogyatékossággal élő, emberek, és a velünk sorsközösséget vállaló emberek, akik nyíltan, személyes megjelenésünkkel, illetve aláírásunkkal is felvállaljuk érdekeink képviseletét, a következő felhívást tesszük közzé:

1.) Sérelmezzük, hogy Magyarország Kormánya, a nevében nyilvános kommunikációt folytató tisztségviselőkön keresztül, minden előzetes vizsgálat és bizonyított ok nélkül, csalóként, ellátásokat jogosulatlanul igénybe vevőként állította és állítja a magyar társadalom tagjai elé azoknak az embereknek a csoportját, akik egészségkárosodásuk alapján bármely ezzel összefüggő ellátásban részesültek, vagy részesülnek.

Sérelmezzük, hogy a Magyar Kormány nevében megnyilvánuló tisztségviselők, hónapokon keresztül félrevezették a magyar és a külföldi közvéleményt, amikor nagy nyilvánosság előtt sorozatosan azt állították, hogy Magyarországon mintegy 900 ezer rokkantsági nyugdíjas ember él és ez a szám az Európai Unió átlagában kimagasló.
A hivatalos statisztikai adatok alapján az igazság az, hogy mintegy 900 ezer olyan ember él Magyarországon, akiknek az elmúlt évtizedekben valamely rokkantsággal összefüggő ellátást állapítottak meg, közülük azonban mintegy 450 ezer ember már betöltötte az öregségi nyugdíjkorhatárt, ők csupán nyilvántartási szempontból számítottak rokkantsági nyugdíjasnak, valójában idős koruk miatt rendszeres munkavégzésre már eleve alkalmatlanok.

Az öregségi nyugdíjkorhatár alatti korban lévő megváltozott munkaképességű emberek mintegy 450 ezer fős száma, a lakosság arányában egyáltalán nem számít kiemelkedőnek az Eu tagországok hasonló adataihoz képest.

Felszólítjuk a Magyar Kormányt, hogy a kommunikációja során a valós tényadatokat tárja a magyar társadalom elé és nyilvánítsa ki azt, hogy a megváltozott munkaképességű emberek döntő többsége nem csalás, hanem valódi egészségkárosodás alapján volt, vagy jelenleg is ez alapján jogosult rokkantsági ellátásra, illetve rehabilitációs célú segítségre.

 

2.) Sérelmezzük, hogy hamis kommunikációval a Magyar Kormány, a nevében megnyilvánuló tisztségviselőkön keresztül félrevezette a társadalmat és e félrevezető adatokra hivatkozva olyan törvényt terjesztett a Magyar Országgyűlés elé, amelynek rendelkezései alapján, egészségkárosodott emberek tízezrei maradnak mindenfajta ellátás nélkül, illetve tízezrek ellátása a létminimum alá csökken, miközben számukra a munkaerő piacon nincs ténylegesen betölthető munkahely.

Felszólítjuk a Magyar Országgyűlést, hogy rövid időn belül végezze el azoknak a törvényeknek a módosítását, amelyek méltatlan, a rehabilitációs alapcélokkal is ellentétes, tízezrek elnyomorítására alkalmas szabályokat tartalmaznak.

 

3.) Sérelmezzük, hogy a Magyar Kormány, az Országgyűlés által adott törvényi felhatalmazás alapján, hónapok óta folytatja olyan jogszabályok megalkotását és hatályba léptetését, amelyek nem teremtik meg a passzív ellátások helyébe sikeresen léphető foglalkoztatási rehabilitáció alapfeltételeit, de a rehabilitációs feltételekés tényleges munkahelyek megléte nélkül, embertelen és megalázó vizsgálatok folytatása alapján elvont ellátások eredményeképpen, a nyomorszint alá süllyesztenek egészségkárosodott embereket és családjaikat.

Felszólítjuk a Magyar Kormányt, hogy a megfelelő pénzügyi feltételek megteremtésével, olyan jogszabályi módosításokat készítsen elő és hajtson végre, amelyek megállítják a megváltozott munkaképességű emberek elnyomorodásának folyamatát és elősegítik a valódi és eredményes rehabilitáció megvalósulását.

 

4.) Sérelmezzük, hogy a Magyar Kormány és az Országgyűlés nem folytatott és jelenleg sem folytat érdemi párbeszédet a megváltozott munkaképességű, fogyatékos emberek érdekeit képviselő civil szervezetekkel, annak érdekében, hogy a tervezett változások olyan feltételekkel történjenek, amelyek biztosítják az emberi méltóságnak megfelelő életfeltételeket a változások esetleges pozitív hatásainak megjelenéséig tartó, átmenti időszakban is a megváltozott munkaképességű emberek számára.

Felszólítjuk a Magyar Kormány és a Magyar Parlament döntéshozóit, hogy az Európában és szerte a világban elfogadott, de Magyarországon sajnos jelenleg nem gyakorolt "Semmit rólunk, nélkülünk" alapelv tiszteletben tartásával, folytassanak valódi, érdemi párbeszédet a fogyatékos, megváltozott munkaképességű emberek érdekeit képviselő szervezetekkel.

A párbeszéd arra irányuljon, hogy a rehabilitációs célok megtartása mellett, a hatályos jogszabályok módosítása úgy történjen meg, hogy a valódi rehabilitációs feltételek kialakulásáig terjedő átmeneti időszakban, a fogyatékos, megváltozott munkaképességű emberek életkörülményei ne süllyedjenek a magyar társadalmi átlagszint alá.

 

5.) Felhívjuk a Magyar Kormány és a Magyar Országgyűlés döntéshozóit, hogy tevékenységük során vegyék figyelembe azt, hogy az eleve kiszolgáltatott helyzetben lévő, pénzügyi, gazdasági tartalékok nélkül élő egészségkárosodott emberek nem okozói, hanem elszenvedői a gazdasági és pénzügyi válságnak, az ő helyzetük további romlása humanitárius katasztrófához vezet, amely méltatlan egy magát európainak és keresztény gondolkodásúnak valló társadalom számára.

Felszólítjuk a Magyar Kormány és a Magyar Országgyűlés döntéshozóit, hogy tartsák tiszteletben az általuk hozott Alaptörvény Nemzeti Hitvallásában megfogalmazott deklarációt, - amely szerint "Valljuk az elesettek és szegények megsegítésének kötelességét" - oly módon is, hogy intézkedéseikkel ne idézzék elő újabb elesett és szegény rétegek kialakulását.

 

6.) Kérjük Magyarország, az Európai Unió állampolgárait, minden jóérzésű embertársunkat, hogy a társadalmi szolidaritás és a mindenkit megillető egyenlő emberi jogok alapelvei alapján, segítsen abban, hogy a megváltozott munkaképességű, fogyatékossággal élő emberek, emberi méltósággal, a helyzetüknek megfelelő társadalmi hozzájárulás biztosításával egyenrangú polgárok lehessenek.

Ezt a felhívást személyes megjelenésünkkel és aláírásunkkal is megerősítjük.