Keresés
Jelentkezési lap rajzpályázathoz 2018 október
EFOP-1.3.7-17-2017-00205

EFOP-1.3.7-17-2017-00205

„ Mozgáskorlátozottak Balassagyarmati Egyesülete és a rimóci Római Katolikus Egyházközség közösségfejlesztő tevékenységének bővítése a társadalmi kohézió erősítése érdekében ” 

Letöltés PDF formátumban

Boldog Karácsonyt!
Európai uniós támogatásból megvalósuló fejlesztési informáci

Tájékoztató a közlekedőképesség-minősítési rendszer felülviz
M3-as metró: várhatóan megállapodás születik a MEOSZ és a Fő
Tájékoztatás a közlekedési kedvezményeket érinto változásokk
Sorstársi rehabilitációs mentor felhívás
Sortársi Rehabilitációs Mentor program Képzési felhívás mell
Pályázati adatlap sorstársi rehabilitációs mentor programra
Rajzpályázatra beérkezett alkotások
Elnyert pályázatok
EFOP Együtt a közösségekért

Meosz hírek: Pályázati felhívás fogyatékossággal élők részére

Hírek - 2013-01-12
Meosz hírek: Pályázati felhívás fogyatékossággal élők részére

Pályázat üdülési szolgáltatás igénybevételének támogatására fogyatékossággal élők részére – A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány pályázata CSATOLVA

- Fogyatékossággal élő személyek számára ellátást nyújtó szervezetek egyszeri kiegészítő támogatása:A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot ír ki “Fogyatékossággal élő személyek számára bentlakásos, vagy lakóotthoni ellátást nyújtó nem állami, nem egyházi szervezetek egyszeri kiegészítő támogatása címmel.http://fszk.hu/41292-fogyatekossaggal-elo-szemelyek-szamara-bentlakasos-vagy-lakootthoni-ellatast-nyujto-nem-allami-nem-egyhazi-szervezetek-egyszeri-kiegeszito-tamogatasa/

Bernáthné Székely Julianna
rehabilitációs gazdasági menedzser, szakértő,

+36-20-420-20-39 http://www.versenykepesseg.eu/
MEOSZ rehabilitációs tanácsadó,

Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége)

1032 Budapest San Marco str. 76. Hungary

+36-1-454-14-51 CSAK hétfőn és kedden 8. 00 - 13. 00

MÁS NAPOKON:
skype: bernathjulia (7. 00- 13. 00)

bernath.julia@gmail.com 

Pályázati felhívás
fogyatékossággal élők részére
2013.
Pályázók köre:
Azon belföldi illetőségű, 18. életévét betöltött fogyatékossággal élő személyek, akik a pályázat benyújtásakor fogyatékossági támogatásban és/vagy vakok személyi járadékában és/vagy magasabb összegű családi pótlékban részesülnek, és havi teljes összegű ellátásuk nem haladja meg a nettó 150.000,- Ft-ot.
Jelen pályázat keretében egy adatlapon egy fő pályázhat.
A támogatás odaítélésénél előnyt élveznek azok a pályázók, akik 2012-ben nem részesültek a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) által nyújtott támogatásban.
A pályázat keretösszege: 100 millió forint
A támogatás elnyerése esetén a pályázók 5.000,- Ft/fő, azaz ötezer forint/fő önerő befizetésével, míg a kísérők 2.500,- Ft/fő, azaz kettőezer-ötszáz forint/fő önerő befizetésével vehetik igénybe a postai úton kiküldésre kerülő Erzsébet Üdülési Kártya segítségével az üdülési szolgáltatást.
Általános pályázati feltételek:
 A pályázat kizárólag a www.erzsebetprogram.hu honlapon elérhető elektronikus adatlap kitöltésével nyújtható be;
 Egy pályázati adatlapon egy fogyatékossággal élő, és egy vele együtt utazó, 18. életévét betöltött kísérő nyújthat be pályázatot;
 Egy személy csak egy pályázat keretében részesülhet támogatásban;
 A hibásan, hiányosan vagy nem feldolgozható adatokkal kitöltött és kötelező mellékletek nélküli, illetve határidő után beérkezett pályázat érvénytelennek minősül;
 Az érvénytelenül beadott pályázat hiánypótlására, javítására nincs lehetőség;
 Az adatok valóságtartalmát az Alapítvány ellenőrizheti;
 A pályázó legkésőbb a benyújtást követő 15. munkanapig az Alapítványtól e-mailben kap tájékoztatást a pályázat elbírálásának eredményéről;
 Az önerőt a kedvező pályázati döntésről szóló értesítő e-mail kézbesítését követő 30 munkanapon belül, egy összegben, a benyújtáskor kapott pályázati azonosítószám feltüntetésével kell átutalni az Alapítvány következő bankszámlaszámára:
OTP Bank 11794008-20541121
 Az elnyert üdülési szolgáltatást a www.erzsebetprogram.hu oldalon feltüntetett állami üdülőkben, az ott megjelölt településeken vehetik igénybe a nyertes pályázók;
 A pályázat elnyerésének lehetősége a pályázati keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb 2013. március 20. napjáig áll fenn;
 A pályázattal elnyerhető támogatás nem terjed ki az üdülés helyszínére történő utazás megszervezésére, valamint az utazás költségeire;
 Az elnyert üdülési szolgáltatás legkésőbb 2013. december 31. napjáig vehető igénybe, amely határidő nem hosszabbítható meg.
Amennyiben a támogatás a megadott időszakokban nem kerül felhasználásra, a nyertes pályázó részére az önerő nem kerül visszafizetésre.
A pályázat benyújtható: 2013. március 20. napjáig
A www.erzsebetprogram.hu honlapon elérhető elektronikus pályázati adatlapon.
A kérelem benyújtásának kötelező mellékletei:
- Pályázói nyilatkozat,
- A pályázat benyújtását megelőző hónapban kapott összes járandóságának átvételét igazoló dokumentum (postai szelvény vagy bankszámlakivonat másolata) és a foglalkoztató intézmény (amennyiben van) jövedelemigazolása a havi nettó jövedelemről.
(Gondnokolt személy esetében az erre vonatkozó okirat másolata is csatolandó.)
Tájékoztatás: A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány az Erzsébet-program népszerűsítése érdekében a szociális üdültetési helyszíneken kép- és hangfelvételt készíthet, illetve filmet forgathat, melyet reklámcélokra felhasználhat.