Keresés
Jelentkezési lap rajzpályázathoz 2018 október
EFOP-1.3.7-17-2017-00205

EFOP-1.3.7-17-2017-00205

„ Mozgáskorlátozottak Balassagyarmati Egyesülete és a rimóci Római Katolikus Egyházközség közösségfejlesztő tevékenységének bővítése a társadalmi kohézió erősítése érdekében ” 

Letöltés PDF formátumban

Boldog Karácsonyt!
Európai uniós támogatásból megvalósuló fejlesztési informáci

Tájékoztató a közlekedőképesség-minősítési rendszer felülviz
M3-as metró: várhatóan megállapodás születik a MEOSZ és a Fő
Tájékoztatás a közlekedési kedvezményeket érinto változásokk
Sorstársi rehabilitációs mentor felhívás
Sortársi Rehabilitációs Mentor program Képzési felhívás mell
Pályázati adatlap sorstársi rehabilitációs mentor programra
Rajzpályázatra beérkezett alkotások
Elnyert pályázatok
EFOP Együtt a közösségekért

Mozgáskorlátozottak Balassagyarmati Egyesülete

Egyesületünk 1992 év végén alakult 52 fő alapító tag hozta létre.

Taglétszám 2014. dec.31-én 2798 fő

Működésünk a megye egész területére kiterjed, így a megye majdnem minden településén van tagunk.

Az egyesület Alapszabályzatában meghatározott célok és feladatok a következők:

A mozgáskorlátozott személyek:

  • társadalmi integrációjának elősegítése,
  • szociális helyzetük javítása,
  • rehabilitációs érdekeik érvényesítése, védelme, képviselete,
  • információnyújtás a mozgáskorlátozottakat megillető támogatásokról,
  • közreműködés állami feladatok ellátásában ( lakás átalakítási támogatások -odaítélésében aktív közreműködés, környezettanulmány végzése, javaslat a támogatás összegére, gépkocsi szerzési támogatással kapcsolatban javaslat készítése)
  • saját üdülőnkben kedvezményes nyaralási lehetőség biztosítása,
  • gyógyászati segédeszközök kölcsönzése,
  • zenés rendezvények, kirándulások szervezése.

Fontos feladatnak tartjuk, hogy a megyében működő civil szervezetekkel jó kapcsolat alakuljon ki, ezért hatékony együttműködésre törekszünk a környezetünkben működő civil szervezetekkel.

A taglétszám és a terület nagysága indokolta, hogy több vidéki csoport alakuljon, jelenleg 6 csoportunk működik, amelyből 5 csoport területi elvek alapján, egy csoportunk pedig halmozottan sérült gyermekek szüleinek kezdeményezésére jött létre.

1998. január. 01.-től egyesületünk kiemelkedően közhasznú szervezettként működik.

A pályázati lehetőségeket igyekszünk kihasználni, és értünk is eredményeket ( pl. iroda akadálymentesítése, számítógép + program vásárlása, gyógyászati segédeszközök beszerzése, internet használattal kapcsolatos ingyenes oktatás biztosítása az egyesületi munkatársak részére ).

2004 - től pedig folyamatosan és sikeresen nyújtunk be működési célú pályázatokat a Nemzeti Civil Alaphoz.

Új címünk 2660 Balassagyarmat Rákóczi út 13


Ügyfélszolgálati idő: minden csütörtökön 9 órától- 13 óráig.