Keresés
Jelentkezési lap rajzpályázathoz 2018 október
EFOP-1.3.7-17-2017-00205

EFOP-1.3.7-17-2017-00205

„ Mozgáskorlátozottak Balassagyarmati Egyesülete és a rimóci Római Katolikus Egyházközség közösségfejlesztő tevékenységének bővítése a társadalmi kohézió erősítése érdekében ” 

Letöltés PDF formátumban

Európai uniós támogatásból megvalósuló fejlesztési informáci

Tájékoztató a közlekedőképesség-minősítési rendszer felülviz
M3-as metró: várhatóan megállapodás születik a MEOSZ és a Fő
Tájékoztatás a közlekedési kedvezményeket érinto változásokk
Sorstársi rehabilitációs mentor felhívás
Sortársi Rehabilitációs Mentor program Képzési felhívás mell
Pályázati adatlap sorstársi rehabilitációs mentor programra
Rajzpályázatra beérkezett alkotások
Elnyert pályázatok

Aktuális

Összesen: 236 [211-220]
1... | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Vár a pihenés pályázat fogyatékosok részére
Vár a pihenés pályázat fogyatékosok részére

Pályázók köre: Azon belföldi illetőségű, 18. életévét betöltött fogyatékossággal élő személy, aki fogyatékossági támogatásban és/vagy vakok személyi járadékában és/vagy magasabb összegű családi pótlékban részesül 2011. évben. Az elbírálásnál előnyt élvez az a pályázó, akinek havi teljes összegű ellátása nem haladja meg a nettó 120.000 Ft-ot.

A pályázat keretében egy adatlapon egy fő pályázhat.

A kérelem benyújtásának kötelező melléklete:

A pályázat benyújtását megelőző hónapban kapott összes járandóságának átvételét igazoló dokumentum (postai szelvény vagy bankszámlakivonat másolata) és a foglalkoztató intézmény (amennyiben van) jövedelem igazolása a havi nettó jövedelemről. (Gondnokolt személy esetében az erre vonatkozó okirat másolata is csatolandó.)

Támogatás összege:
A fogyatékossággal élő személyek esetében az Alapítvány 40.000 Ft értékű üdülési szolgáltatást biztosít, 10.000 Ft önrész megfizetése mellett. A (18. életévét betöltött) kísérő személy részére 20.000 Ft értékű üdülési szolgáltatást biztosítunk, 5.000 Ft önrész megfizetése esetén.

A fogyatékossággal élő személy kísérő nélkül, önállóan is pályázhat.

Általános pályázati feltételek A pályázatok kizárólag az előírt „PÁLYÁZATI ADATLAP 2011.” formanyomtatványon vagy annak másolatán nyújthatók be.

Az egyes pályázati kiírások szövege, valamint a pályázat benyújtásához szükséges adatlap 2012. január 16-tól a www.mnua.hu honlapról letölthető.

A pályázatot a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítványhoz postai úton kell eljuttatni.

Cím: Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány
1590 Budapest, Pf. 11.

A pályázat benyújtási határideje: 2012. január 16. – 2012. február 29.

A támogatás elnyerésére vonatkozó feltételek a pályázati keretösszeg kimerüléséig állnak fenn.

- A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (továbbiakban Alapítvány) a támogatást névre szóló üdülési szolgáltatásformájában, több választási lehetőséget kínálva állami tulajdonban lévő üdülőkben biztosítja a szociálisan rászorulók kikapcsolódását és pihenését.
- A 2011. évi pályázatok keretében csak azok a személyek részesülhetnek támogatásban, akik 2010-ben nem nyerték el az Alapítvány szociális célú üdülési támogatását.
- Az érvénytelenül beadott pályázatok hiánypótlására, javítására nincs lehetőség.
- A hibásan, hiányosan vagy nem feldolgozható adatokkal kitöltött és/vagy kötelező mellékletek nélküli, illetve határidő után beérkezett pályázatok érvénytelenek.
- Az adatok valóságtartalmát az Alapítvány ellenőrzi.
- A pályázók az elbírálás határidejét követően telefonon – adóazonosító jelük bebillentyűzésével – automata útján értesülhetnek arról, részesültek-e támogatásban vagy sem.
- A pályázat eredményéről írásos értesítést csak azok kapnak, akik támogatásban részesülnek.
- Az önrészt a pályázó saját költségén, vagy a pályázót támogató szervezet által befizetett alapítványi támogatásként fizetheti meg.
- Ugyanazon személy csak egy pályázat keretében juthat az Alapítvány által biztosított támogatáshoz.


Jelentkezési határidő: 2012 február 29.

Pályázat ingyenes számítógépekre és egyéb informatikai eszközökre
Pályázat ingyenes számítógépekre és egyéb informatikai eszközökre

A TRD Inno Technológiai Kutató és Fejlesztő Kft. pályázatot hirdet nagy mennyiségű számítógép, multifunkciós eszköz, tablet PC és nyomtató ingyenes kiosztására:

1.) A számítógépek használtak, Pentium 4 típusúak, különböző teljesítményűek. Teljes konfigurációkban kerülnek kiosztásra: egér, billentyűzet, monitor, kábelek, stb.

2.) A multifunkciós eszközök újak, HP típusúak (másoló, szkennelő, nyomtatóblink1.gif

3.) A Tablet PC-k újak: Apad 7 tip. Tablet PC, android operációs rendszer, 4GB, 256MB, camera, wifi, 8650 replacement tablet. (Ha a felajánlónál a pályázat lejártáig típuscsere történik, a korszerűbb típus kerül kiosztásra)

Az új számítógépeken a gyártó által telepített Android operációs rendszer fut. A használt gépekre magyar nyelvű operációs rendszert (Ubuntu Linux) és irodai programcsomagot telepítettünk, így azok még hosszú évekig képesek az irodai feladatok tökéletes ellátására, mindamellett alkalmasak Windows operációs rendszerek futtatására. Az új eszközökre 1 év gyártói garancia érvényes.

Egy pályázatban minden eszközből maximum 2 db pályázható.

A pályázat részvételi feltétele:

A Morgoncok Gyermekajándékozási Alapítvány 4000 Ft-tal történő támogatása, mely összeget a Morgoncok Alapítvány Raiffeisen Bank Szeged 12067008-01126856-00100004 számlájára kérünk átutalni. A megjegyzés rovatban feltüntetve: Támogatás.

A pályázaton csak a 2011. december 1. utáni támogatásokat tudjuk figyelembe venni.

Amennyiben az átutalás problémába ütközik, bármelyik Raiffeisen Bankfiókban befizethető az összeg az alapítvány számlájára a Morgoncok Alapítvány 6700-A02PVS-001 bankon belüli számlaszámra, vagy rózsaszínű postai csekken elküldhető a Morgoncok Alapítvány 6721 Szeged, Háló u. 8. levelezési címre.

A MORGONCOK Alapítvány a támogatásából mesekönyveket és kórházi festményeket készít

Az alapítvány tevékenységéről bővebb információk a www.morgoncok.hu weboldalon, ill. az alábbi videón: http://www.youtube.com/watch?v=OEiOBlxm-mg

A TRD Inno Technológiai Kutató és Fejlesztő Kft., valamint a számítástechnikai eszközöket felajánló cégek jelen pályázattal a Morgoncok Alapítvány tevékenységét segítik, elismervén és támogatván az alapítvány gyermekekért folytatott munkáját.

Kik pályázhatnak? Bármely szervezet, cég, alapítvány, intézmény, önkormányzat, egyéni vállalkozó vagy magánember pályázhat, aki támogatja a Morgoncok Alapítványt.

A kitöltött pályázati adatlapokat, a támogatás befizetésről szóló igazolást (átutalás vagy befizetés másolat), valamint a csatolandó dokumentumokat az alábbi címre kérjük postai úton elküldeni (a borítékra ráírva “Számítógépek kiosztása pályázat&rdquoblink1.gif:

TRD Inno Kft.
6724 Szeged, Öthalom utca 9.

A pályázat postára adási határideje:
2012. március 30. A határidőn túl feladott pályázatok azonnali kizárásra kerülnek!

A támogatottak kiértesítése

A támogatott pályázók számára 2012. április 30-án postázzuk az értesítést. Ha a pályázat nem kerül támogatásra, úgy értesítést postai úton nem küldünk!

A támogatottak listáját a www.pife.org honlapunkon közöljük 2012. április 30-tól.

A pályázathoz kapcsolódó elérhetőség:

E-mail: posta@pife.org
Honlap: www.pife.org
Telefon: 20/552-42-60 munkanap k 8-17 h-ig (a jobb dokumentálhatóság érdekben fontosabb kérdéseit írásban, e-mailben is felteheti)

Az informatiai eszközök kiszállítása:

1. Nem Csongrád megyei pályázóink részére az eszközöket biztonságos csomagolásban futárszolgálat szállítja az értesítő levélben közölt időpontban, a pályázó által az adatlapon megadott kézbesítési címre – kérjük az adatlapon pontosan megadni!

Fontos! Sikertelen kézbesítés esetén a további kézbesítés költségeit a pályázó viseli. Ha a pályázó az első kézbesítéstől számított 2 hónapon belül nem veszi át eszközeit, elveszíti jogosultságát

2. Csongrád megyei pályázók az eszközöket személyesen vehetik át az értesítéstől számított 2 hónapon belül.

Figyelem! Megköszönjük, ha Ön a pályázatot megosztja weboldalán, internet médiumban, fórumon, közösségi portálon stb, ám kérjük, hogy azt változtatás nélkül tegye. Az eltérő, vagy hiányos tartalmakért és azok következményeiért nem vállalunk felelősséget.

Pályázati jelentkezési adatlap letöltése itt


Jelentkezési határidő: 2012 március 30.

Meosz hírek: Tájékoztatás
Meosz hírek: Tájékoztatás

Tájékoztatás a súlyosan mozgássérült személyek járműszerzési támogatásával kapcsolatosan

A mai napon megbeszélést folytattunk a súlyosan mozgássérült személyek járműszerzési támogatásával kapcsolatos tevékenységet végző Széchenyi Kereskedelmi Bank képviselőivel, egyeztetve a támogatási rendszer működésével kapcsolatban felmerülő problémákat.

Az egyeztetés során fontos, eddig még nem ismert információkat hoztunk kölcsönösen egymás tudomására.

Az információk és a lebonyolítást nehezítő problémák megismerése és megértése alapján, közösen kívánunk a vonatkozó kormányrendelet módosításának kezdeményezésével, illetve a lebonyolítás során a Bank által alkalmazható, a jogszabály által megengedett, rugalmas megoldásokkal a mozgássérült emberek szükségleteinek és rendszer működésével kapcsolatos jogszabályi elvárásoknak is megfelelő működési mód kialakításában együttműködni.

Ennek érdekében folyamatosan, de legalább havonta egy alkalommal egyeztetünk, áttekintjük a végrehajtás során esetleg jelentkező problémákat és a Nemzeti Erőforrás Minisztérium bevonásával, közös megoldásokat igyekszünk találni.

A támogatási rendszer működtetésére, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium által kiírt pályázat a következő méltányolható, elfogadható, a mozgássérült emberek és Magyarország érdekeinek is megfelelő elvárásokat tartalmazta:

1.) Olyan új gépkocsi legyen jelentős összegű állami támogatással megvásárolható:
-  amelynek előállítása jelentős mértékben magyar munkaerő felhasználásával történik,
-  amely korszerű környezet-terhelési mutatókkal rendelkezik,
-  amelynek fenntartása, üzemeltetése viszonylag alacsony költséggel jár,
-  amelynek közlekedésbiztonsági kialakítása, baleset esetén is megfelelő védelmet nyújt a használó számára,

2.) A mozgássérült emberek lehetőség szerint minél nagyobb számban, hosszú távon is használható, korszerű új járművekhez juthassanak, ezért magasabb számban került megállapításra az új jármű vásárlásához felhasználható támogatás kerete, mint használt jármű vásárlásához igénybe vehető támogatási keret.

3.) A támogatással vásárolható gépkocsi használója valóban a mozgáskorlátozott ember legyen, ezért a rendszer igyekezzen kiküszöbölni a lehetséges visszaéléseket és biztosítsa a három éves elidegenítési tilalom betartásának lehetőségét.

4.) A támogatással vásárolt gépkocsi esetleges sérülése, jogtalan eltulajdonítása esetén, mint a mozgássérült tulajdonos, mint pedig a jelentős támogatást nyújtó magyar állam, megfelelő biztosítási védelemmel rendelkezzen a nem kívánatos káresemények hatásainak kiküszöbölésére.

A fenti elfogadható és az érdekeinket is szolgáló feltételek alkalmazása alapján, a Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt, a Suzuki Zrt. és a Signál Biztosító Zrt. által alkotott konzorcium nyerte el a Nemzeti Erőforrás Minisztérium által kiírt pályázatot, melyhez támogatóként csatlakozott a MOL Zrt. is.

A támogatási rendszer működtetése során a következő problémák jelentkeznek:

1.) A legsúlyosabb mozgássérültségi állapotban lévő, csak speciálisan kialakított gépkocsi vezetésére alkalmas mozgássérült emberek számára, automata sebességváltóval szerelt új gépkocsi, támogatással történő vásárlására pillanatnyilag nincs mód, mivel az új járműként, jelenleg támogatással megvásárolható Suzuki Swift 1,2 GLX gépkocsi nem rendelhető automata sebességváltós kivitelben.

Megoldási irány:
A Széchenyi Bank, tárgyalásokat kezdeményezett a Suzuki járművek magyarországi gyártójával és forgalmazójával, automata sebességváltóval szerelt Suzuki gépkocsi típus bevonására a támogatási rendszerbe.
Jelenleg a Suzuki kínálatában van olyan modell, amely megfelel ennek az elvárásnak is és teljesíti a pályázati kiírásban meghatározott egyéb feltételeket is.

A Széchenyi Bank és a MEOSZ közösen kezdeményezi a Nemzeti Erőforrás Minisztériumnál, hogy az új gépkocsi megvásárlását biztosító támogatási rendszerbe az automata sebességváltóval szerelt modell is bekerülhessen.


2.) A súlyosan mozgássérült, kerekes székben élő emberek számára, a jelenleg támogatással vásárolható típus, a csomagtartó méretei miatt nem biztosítja azt a lehetőséget, hogy a kerekesszék összecsukott állapotban a jármű csomagtartójába elhelyezhető legyen. Emiatt, a mozgássérült emberek vagy a kerekes széküket vihetik magukkal, vagy utasokat szállítanak, de a kettő együttesen nem lehetséges.

Megoldási irány:

A Széchenyi Bankkal közösen kezdeményezzük, hogy a Kormányrendelet tegye lehetővé olyan új Suzuki típus támogatási rendszerbe vonását, amelyben a kerekesszék a csomagtérben is elhelyezető, így a jármű utasok szállítására is alkalmassá válik. A jelenlegi Suzuki kínálati palettán jelenleg is van olyan megfelelő típus, amely minden tekintetben megfelel a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek is és alkalmas kerekesszék szállítására is.


3.) A jelenleg hatályos Kormányrendelet jelentős, szakmai és rehabilitációs szempontból is kifogásolható módon leszűkítette a járműszerzési támogatáshoz való hozzáférés lehetőségét.

Mindez mellett, 2011. évben a mozgássérült emberek többségének nem volt módja arra, hogy még a szűkített hozzáférési lehetőség mellett is, kezdeményezze azt a vizsgálatot a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalnál, amely megállapíthatta volna a járműszerzési támogatásra való jogosultságát, mivel ilyen vizsgálatokat az NRSZ 2011. évben nem végzett.

A MEOSZ szakértői a megyei támogatási keretek elosztása során további rehabilitáció ellenes helyzetet is érzékeltek.

A Kormányhivatalok által befogadott igényeknek az elosztó bizottságok munkája során történt vizsgálata alkalmával, jelentős számban következett be olyan eset, amikor az NRSZH (és jogelődje az ORSZI) által 2008. évtől kiadott szakhatósági véleményen feltüntetett XIII. BNO kód nem vezető mozgássérültségi okként szerepelt, így a jogosultságot az NRSZ szakértője a támogatási keret felosztására irányuló bizottság munkája során töröltette.

Ezáltal, az eleve szűk hozzáférési lehetőség tovább csökkent, jelentős számban kerültek ki a támogatásból olyan emberek, akik egyértelműen súlyosan mozgássérültek és akiknek a rehabilitációját, munkavégzését segíthette volna a jármű, de a Kormányrendelet szó szerinti alkalmazása mégis megakadályozta azt, hogy támogatásban részesülhessenek.
Így a Kormányrendeletben meghatározott, rehabilitációt ösztönző előnyben részesítési szempont alkalmazhatatlanná vált.

Megoldási irány:

A MEOSZ már 2011. július hónapban jelezte ezt a problémát a Nemzeti Erőforrás Minisztérium felé, most a lebonyolítás során szerzett tapasztalatok alapján ismételten kezdeményezzük a Kormányrendelet megfelelő módosítását.


4.) A MEOSZ számára eddig rendelkezésre álló információk alapján nem volt világos, hogy a banki finanszírozás, az állami támogatás és a támogatásra jogosult személy által fizetendő saját erő hogyan nyújt fedezetet a jármű megvásárlására.

A mai egyeztetés során a következő finanszírozási adatok váltak világossá:

a.) Akár új, akár használt jármű, állami támogatással történő megvásárlására, kizárólag a Széchenyi Bank által kínált hitel konstrukciók valamelyikének felhasználásával kerülhet sor.

b.) A hitelkonstrukciók kiválasztása és alkalmazása során a Széchenyi Bank az ügyfelek számára biztosítja az ügyfél számára legkedvezőbb konstrukció kiválasztásának lehetőségét, akár egyéni hitel elbírálással is.

Ez alapján mód lehet arra, hogy alacsonyabb első befizetéssel és a futamidő végén magasabb utolsó törlesztéssel, vagy magasabb kezdő befizetéssel és a futamidő végén alacsonyabb utolsó törlesztéssel, vagy akár a futamidő alatt teljesített előtörlesztéssel történjen a finanszírozás.

A mai megbeszélés során, a Széchenyi Bank vállalta, hogy a meghirdetett standard hitel konstrukciók mellett, egyedi elbírálással, más összetételű hitel konstrukcióval is az ügyfelek rendelkezésére áll.

c.) valamennyi hitelkonstrukció közös jellemzője, hogy az ügyfél által teljesített befizetéseknek tartalmazniuk kell a gépjárműre vonatkozó teljeskörű, balesetbiztosítással kiegészített casco biztosítás díját is, amely mintegy 4.500.- Ft/hó.

Az ügyfél által a biztosítási díj felett befizetett törlesztő részletek, valamint az állami támogatás együttesen fedezik az új Suzuki Swift 1,2 GLX gépkocsi listaárát, így az ügyfelet további banki költség, illetve kamat fizetési kötelezettség nem terheli.

Ezt a számítási módot a következő példa mutatja be:
 

Suzuki Swift 1,2 GLX gépkocsi fix listaára ebben a konstrukcióban

3.400.000.- 

 

 

Ügyfél befizetések: 

 

- szerződéskötési díj:

25.000.-

- első befizetés:

125.000.-

- havi befizetés 36 hónapon keresztül (mely tartalmazza a biztosítás díját is) 34.000.- Ft/hó, ebből a biztosítási díj: 4.500.-Ft/hó, nettó törlesztés: 29.500.-Ft x 36 hó

1.062.000.-

- Utolsó (maradványérték) törlesztés a futamidő lejáratakor

1.300.000.-

Összes ügyfél befizetés

2.512.000.-

   
Állami támogatás

+ 900.000.-

Összesen:

3.412.000.-

 
A fenti mintaszámításból látszik, hogy az ügyfelet a konstrukción belül nem terheli az egyszeri szerződéskötési díjon kívül további banki költség és kamatfizetési kötelezettség.

Az előző mintaszámítástól eltérő kölcsön konstrukció is választható, ez azonban lényegesen nem befolyásolja a fenti számítás helyességét.

5.) Azon súlyosan mozgássérült személyek számára, akik 2011. évre vonatkozóan járműszerzési támogatásra való jogosultságot kaptak az illetékes kormányhivataloktól, de a támogatást valamely fentebb leírt ok miatt jelenleg még nem tudják igénybe venni, (pl.  új automata sebességváltós gépkocsira van szükségük) azt javasoljuk, hogy kísérjék figyelemmel a MEOSZ honlapját a remélhetően bekövetkező változásokkal kapcsolatban, vagy kérjenek közvetlen információt a Széchenyi Bank munkatársaitól, a www.lehetosegauto.hu honlapon meghirdetett módon.

Tájékoztatásunkkal segítséget kívánunk nyújtani a járműszerzési támogatás igénybevételéhez.
A remélhetően bekövetkező pozitív változásokról honlapunkon folyamatosan tájékoztatást adunk.

 

Tisztelettel:

Dr.Hegedüs Lajos
elnök

Meosz hírek: A gépkocsi szerzési támogatással kapcsolatos tárgyalásról és a vásárlásról
Meosz hírek: A gépkocsi szerzési támogatással kapcsolatos tárgyalásról és a vásárlásról

A gépkocsi szerzési támogatással kapcsolatos tárgyalásról és a vásárlásról érdemes tudni néhány fontos dolgot.

A Széchenyi Bankkal folytatott tárgyaláson kiderült néhány részlet, amiről érdemes egy kicsit részletesen is beszélni. Először is, hogy a 2,5 M Ft-os teljes vételár és a kb. 160 ezer forintos Casco (három évre), valamint az átírási és üzembe helyezési költségek (összesen 75.000 Ft), tehát mintegy 2,73 M Ft a három év alatt összesen kifizetendő összeg. Aki tehát ezt az összeget három év alatt nem tudja előteremteni, az ne pályázzon új gépkocsira, mert bajba kerülhet. A Bank honlapján közölt háromféle törlesztési konstrukciótól eltérőt is lehet kérelmezni a banknál, de pl. az ennél hosszabb törlesztésű konstrukciónál is számítani lehet a 16,8%-os kamatra, mely növeli a költségeket. Minden problémás esetben a Bank – igérete szerint – megvizsgálja a lehetőségeket és az ügyfélnek közvetlenül ajánlatot tesz a megoldásra. Minden ilyen kérdésben érdemes telefonon megkeresni a Banki értesítő levélben megjelölt munkatársat.

A használt autó vásárlásnál is kötelező három évre a Casco, a 20 e Ft-os szerződéskötési díj és az, hogy valamennyi hitel is szerepeljen a konstrukcióban (pl. 50 e Ft), melynek kamata is hozzáadódik a költségekhez. Ettől eltérni nem lehet mert a minisztérium megköveteli annak garanciáját, hogy a támogatás három évig csakis a kedvezményezettnél hasznosuljon.

Amennyiben a tárgyalások, melyekről a részletes közleményt kiadtuk, sikerrel zárulnak, lehetőség lesz új automata Suzuki gépkocsi megvételére és esetleg más, nagyobb méretű Suzuki vásárlására, de ez többe fog kerülni (hogy mennyivel, az még nem tudhatóblink1.gif. Aki már kapott utalványt a támogatásról, de automata gépkocsira van szüksége, annak érdemes kicsit várnia, hátha egy-két hónap alatt ez a kérdés is eldől.

A Széchenyi Bank vállalta, hogy minden változásról, megnyíló új lehetőségről honlapunknak ill. a Szövetségnek közvetlenül tájékoztatást ad, tehát innen mindenki folyamatosan tájékozódhat.

Hála az ATV-nek és az Index-nek, végül a MTV1 híradója is korrigálta korábbi hamis tudósítását amelyben az első gépkocsit speciális, mozgássérülteknek kialakított járműként titulálta és elhallgatta a finanszírozással kapcsolatos kérdéseinket, így már reméljük senki sem téves információk alapján vág bele ebbe a vásárlási konstrukcióba.

Kérdezték még: 

Mi az a maradvány érték? Ez is a vételár része, amely a törlesztés utolsó részlete utáni napon egy összegben kerül kifizetésre (kivéve, ha a Bankkal megállapodik az ügyfél, hogy ezt is részletekben fizeti, de természetesen ennek kamat költségei és a hosszabbított Casco költségek növelik ezt az összeget).
Mit jelent a 10%-os de minimum 50 e Ft-os Casco? Azt, hogy ha balesetet okoz a gépkocsi tulajdonosa, a saját gépkocsiban okozott kár 10%-át (de minimum 50.000 Ft-ot) a gépkocsi tulajdonosának kell kifizetnie, a biztosító csak az e fölötti részt fizeti.

Mi van a kötelező biztosítással? Ez nem része az ügyletnek, minden más autóhoz hasonlóan a tulajdonosnak kell megkötnie saját költségére.

Meddig érvényes az utalvány? Hat hónapig érvényes, ha ez idő alatt nem kerül beváltásra, érvényét veszíti.

Ha nem tud új autót venni, de erre kapott utalványt, átválthatja-e használt autóra a támogatást? Pillanatnyilag nem lehetséges. A tárgyalások során szó lesz ilyen lehetőség megnyitásáról is, de senki se kötelezte el magát arra, hogy ezt lehetővé teszi.

A későbbiekben nyitunk egy menüpontot, ahol honlapunkon folyamatosan nyomon követhető lesz minden fejlemény.

2011 december 29.
 
Dr Derera Mihály

Meosz hírek: KARÁCSONYI TÖPRENGÉS
Meosz hírek: KARÁCSONYI TÖPRENGÉS

A groteszk a pimaszság művészete, de sokszor egyáltalán nem kell pimaszság a groteszk megalkotásához. Elegendő felsorolni a tényeket. Igaz, ez a lehető legnagyobb pimaszság. Különösen itt, e korántsem csendes közép-európai szegletben, ahol aprócska fülkékben zajlanak le a forradalmak, melyek másutt csatamezőnyi helyet igényelnek, és ahol szinte mindenki név szerint fel tudja sorolni a politikusokat, miközben a világ boldogabbik oldalán a „Ki Anglia miniszterelnöke?” - kérdésre többen is azt válaszolták: „A királynő”.

A groteszk torz, csúf és mégis igaz kép a valóságról, mely a karikatúra túlzásaival világít rá lényeges és fontos igazságokra. Az viszont már magyar sajátosság, hogy a groteszk megalkotásához nálunk semmiféle írói vagy képzőművészi fantázia nem szükséges. Elegendő, ha sorra vesszük a számokat vagy egymás mellé tesszük a politikusok mondatait.

Hát tessék, ilyen a magyar groteszk 2011 Karácsonyán:

LÁT

A lakástámogatási rendszer módosításával már nem az egyesületekhez, hanem közvetlenül az OTP-hez kell benyújtani a lakás akadálymentességi támogatások iránti kérelmet. Az „egyszerűsítés” megfosztotta az egyesületeket a kérelmenkénti 3000 Ft-os díjtól, amelyben munkájukért részesültek. (Választók, örvendezzetek, spórolunk nektek!). Az intézkedések eredményeképpen az a tényszerű eredmény született, hogy a korábban összesen 10-15.000 forintos költséggel megszerezhető 150.000 Ft-os támogatás ma az OTP áldásos közreműködésének köszönhetően 40-45.000 Ft-ba kerül. Úgyhogy nem a választók örvendeznek, hanem a kormány. Ugyanis a kiadott támogatások a korábbiak 10%-át se érik el. A groteszkhez hozzátartozik persze az is, hogy nemcsak a lakásukat akadálymentesíteni képtelen mozgássérültek jártak rosszul, hanem a zsíros üzletet remélt OTP is.

GÉPKOCSI TÁMOGATÁS

Csodálatos vívmányként jelentették be, hogy a korábbinál háromszoros támogatásban részesíti a kormány a mozgáskorlátozottak gépkocsi szerzését. Háromszáz ezerről kilencszáz ezerre nő a támogatás. Aki a részletekbe nem lát bele, el is hiheti, hogy a kormány humánus és nagyszerű intézkedése e nehéz időkben is kiáll az elesettek mellett. Éljen, éljen!

De sajnos van, aki közelről kénytelen nézni a helyzetet. Merthogy igénybe venné a hihetetlenül nagy támogatást. És mit lát? A kormány ad 900.000 Ft-ot, a Suzuki ad ugyanennyit flottakedvezményként, de mire az 1,8 milliós támogatás lecsurog a kedvezményezetthez, kétharmada eltűnik egy bank zsebében, hála a közpénzek elköltésére kiírt pályázat útvesztőinek.

Bár december 22-én átadják az első gépkocsit a boldog tulajdonosnak, valószínűleg ez a rendszer sem eredményez boldogságot sem az érintett választóknak, sem a milliárdos üzletben reménykedő vállalkozóknak. Az ugyanis valószínűsíthető, hogy csak kevesen lesznek rászedhetők arra, hogy a piaci kamat duplájáért vegyenek gépkocsit, úgyhogy a raktárakban feltehetően jónéhány járgány ottragad, miközben a korábbi évek csekélyke támogatásával legalább kicsit megsegített több ezer mozgássérült helyett néhány száz alaposan csőbehúzott gazdagítja majd a „haszonélvezők” listáját.

Honlapunk kérelmezte (legutóbb tértivényes levélben) az ide vezető pályázat nyomán született szerződés nyilvánosságra hozatalát, de eddig választ nem kaptunk. Csak egy groteszk – és nem hivatalos – információt, mely szerint ez a szerződés még meg sem született, tehát még akár abban is reménykedhetünk, hogy nem ilyen gyalázatos feltételek mellett zajlik majd le az egyébként már megindult akció.

ROKKANTNYUGDÍJAK ELTÖRLÉSE

Jegyezzük meg az időpontot: 2011 december.. 20-a hajnali három óra. Ekkor hozta meg teljes kormánypárti nézetazonossággal a megváltozott munkaképességű személyek újfajta ellátásáról szóló jogszabályát a parlament. Most ne elemezzük ennek súlyos igazságtalanságait, családokra és egyénekre gyakorolt negatív hatásait, megtesszük ezt majd még sokszor, hiszen a MEOSZ elnöksége úgy határozott, minden törvényes eszközzel továbbra is kiáll minden megnyomorító intézkedéssel szemben.

Viszont lássuk meg, hová merészkedett a magyar politikai groteszk műfaja, mivé nőtte ki magát a parlamenti jogalkotás művészi tökélyre fejlesztett gépezete.
Íme a végszavazás előtti módosító javaslat az Alkotmányügyi bizottság előterjesztésében, szó szerint idézve Dr. Salamon László elnök aláírásával hitelesített T5000/100-as dokumentum szerint:

2. Az egységes javaslata következő új alcímmel és új 199-200. §-okkal egészül ki, és ezzel egyidejűlega további címek és §-ok számozása értelemszerűen változik :

„54. A lövedéki adórólés a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003.évi CXXVII . törvény módosítása

199. 1 A jövedéki adórólés a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól
szóló 2003. évi CXXVII.törvény (a továbbiakban: Jöt.) 97. (2) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:
„(2) Az adó mértéke
a) a cigarettára 11 500forint ezer darabonként és a kiskereskedelmi eladási ár 3 0 százaléka,de legalább 21 100 forint ezer darabonként ,
b) a szivarra, a szivarkáraa kiskereskedelmi eladási ár 28,5 százaléka ;
(2) A Jöt . 97 . & (2)bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(2) Az adó mértéke
a) a cigarettára 11 900forint ezer darabonként és a kiskereskedelmi eladási ár 3 1
százaléka, de legalább 22300 forint ezer darabonként ,
b) a szivarra, a szivarkáraa kiskereskedelmi eladási ár 28,5 százaléka ;
c) a finomra vágott fogyasztásidohány  a kiskereskedelmi eladási ár 52 százaléka, de legalább 11150 forint kilogrammonként,
d) az egyéb fogyasztásidohány a kiskereskedelmi eladási ár 32 5 százaléka de legalább 11 150 forintkilogrammonként.”


 

Hogy mi köze a dohánytermékek jövedéki adójának a rokkantnyugdíjhoz? Talán csak annyi, hogy valakinek támadt egy kis bevételt szerző ötlete, de már nem volt hová besuvasztani, így aztán „A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról” szóló salátatörvénybe tuszakolták be. Megjegyzem, nem is berzenkednék, ha e szép bevételű javaslat (doboz ciginként úgy száz forintocska) bevételével a jónéhány megváltozott munkaképességű személynek kárt okozó jogszabály hatásait ellensúlyoznák, de a jogalkotó ilyen szándékát sajnos nem nyilvánította ki.

VAN AZÉRT JÓ HÍR IS

Tudom, gyakran ér bennünket a vád, hogy mindig csak érdekvédelmi hőzöngéseinknek adunk hangot. Nemrég egy magas rangú kormánytisztviselő egyenesen azt mondta, fel se tudja fogni, hogy a MEOSZ miért a kormány ellensége? (Híreink szerint később megérteni látszott, hogy a MEOSZ soha semmilyen kormánynak nem ellensége, de mindig minden kormánnyal szemben érdekeket véd).

Nos tehát, adjunk hangot és teret a kormányzat egyértelmű sikereinek is. December 17-én a Segítő vásáron jelentették be, hogy a Nemzeti Erőforrás Minisztérium és a Magyar Posta Zrt. együttműködési megállapodást köt a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásáról, a posta egyebek mellett arra is törekszik, hogy az 5 százalékos foglalkoztatási arányt elérje. A megállapodást a rendezvényen Soltész Miklós és Horváth Gergely Domonkos, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója írta alá.

Ez csakugyan jó hír. De stílustörést azért nem okoz a groteszkről alkotott kis karácsonyi elemzésünkben. Fordítsuk le e hírt tényszerűen: az állam megállapodott az állami céggel, hogy igyekszik betartani az állami jogszabályt.

Nálunk már ez is nagy dolog, bármennyire is groteszknek tűnik.


 

2011 december 21.
 
Dr Derera Mihály

 

Egyesületi hírek: Az Egyesület Vezetősége minden tagjának eredményekben, sikerekben, egészségben gaz
Egyesületi hírek: Az Egyesület Vezetősége minden tagjának eredményekben, sikerekben, egészségben gaz

"Kívül, belül maradjon
Békében az ország;
A vásárra menőket
Sehol ki ne fosszák.
Béke legyen a háznál
És a szívredőben.
Adjon Isten, ami nincs,
Ez uj esztendőben."

Arany János

Boldog Karácsonyt!
Boldog Karácsonyt!

Egyesületünk minden kedves tagjának

ÁLDOTT, BÉKÉS, BOLDOG KARÁCSONYT KÍVÁNUNK!

Vezetőség

Meosz hírek: Az új rokkantsági rendszerről
Meosz hírek: Az új rokkantsági rendszerről

Soltész Miklósnak a MEOSZ Párbeszéd konferenciáján elhangzott beszédéből az alábbi rendszer olvasható ki.

A jövőben háromféle rokkantsággal kapcsolatos ellátás lesz.

A -nyugdíj- a jelenleg rokkantnyugdíjasként (vagy rendszeres szociális járadékosként) számon tartott de az öregségi nyugdíj korhatárt meghaladott embereket illeti meg. Minden további szabály a normál nyugdíjasokéval azonos.

A - rokkantsági ellátás - a mai rokkant nyugdíj helyébe lép. Mértéke a rokkantnyugdíjjal azonos és éppúgy emelkedik, mint a nyugdíjak. Ide tartoznak a jelenleg I. és II. csoportba tartozó és az öregségi nyugdíj korhatárt 5 éven belül elérő rokkantnyugdíjasok, rendszeres szociális járadékosok és átmeneti járadékban részesülők. Ők a nyugdíj korhatár eléréséig ebbe a kategóriába tartoznak, felülvizsgálatukra nem kerül sor. Az ellátás a jelenlegi rokkantnyugdíjjal azonos mértékű lesz. Az ellátás mellett lehet dolgozni, de ha a bruttó munkabér a minimálbér 18-szorosát meghaladja az év folyamán, az év hátralévő részében a folyósítást felfüggesztik.

A - rehabilitációs ellátás - azoknak jár, akikről a felülvizsgálat során azt állapítják meg, hogy rehabilitálhatók. Ez az ellátás maximum 3 évig jár, mértéke 57.000 Ft, amiből 10% nyugdíj járulékot vonnak le. Ha az érintettnek sikerül munkába elhelyezkednie, az ellátás megszűnik.

Azok, akik jelenleg III. csoportú, 57 évnél fiatalabb rokkantnyugdíjasok vagy rendszeres szociális járadékosok, levelet kapnak majd arról, hogy hol kell felülvizsgálatra jelentkezniük. Akik nem jelentkeznek, azoknak az ellátásuk a határidő után megszűnik. Akik jelentkeznek, azok a felülvizsgálat alapján vagy a -rokkantsági ellátás-vagy a -rehabilitációs ellátás- kategóriába kerülnek.

A rehabilitációs járadékosok a járadék lejártáig maradnak a jelenlegi rendszerben. A bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka és a mezőgazdasági járadékosok maradnak a jelenlegi rendszerben.

Egyéb szabályok:

Mindazok, akik bejelentés nélkül (feketén) dolgoznak, elveszítik ellátásukat, sőt a felvett ellátást egy évre visszamenően vissza kell téríteniük.
Akik a versenyszférában kívánnak elhelyezkedni, kapnak egy „rehabilitációs kártyát”, ennek birtokában a munkaadó mentesül a járadék fizetés alól.

A fogyatékossági támogatás fennmarad.

A támogatott munkahelyek továbbra is támogatásban részesülnek.

További részletek

További részletek megtekinthetők a konferencián készült videóból a MEOSZ TV-ben.

Igazán a részletek a most készülő és még az idén elfogadásra kerülő jogszabályból ismerhetők majd meg. A jogszabály tervezet egyelőrfe nem ismerhető meg.

2011 november 12.
 
Dr Derera Mihály

Meosz hírek: A rokkantnyugdíjakról az Országgyűlésben
Meosz hírek: A rokkantnyugdíjakról az Országgyűlésben

Az MTV közvetítése alapján lejegyeztük a rokkantnyugdíjakról szóló interpellációt és az erre adott államtitkári választ.

Elnök:
Tisztelt országgyűlés! Varga László képviselő úr az MSZP képviselője interpellációt nyújtott be a nemzeti erőforrás miniszterhez:
Mikor tudják meg a rokkantnyugdíjasok, hogy mi lesz velük? címmel.
Varga László képviselő urat illeti a szó, parancsoljon képviselő úr.

Varga László:
Köszönöm a szót elnök úr.
Tisztelt képviselő társaim, tisztelt államtitkár úr!
Úgy látom, hogy Ön ad választ a kérdésemre, ami a rokkantnyugdíjasokkal kapcsolatos, hiszen tavasszal a kormány hadat üzent nekik. Azt üzenték, hogy akitől csak lehet, elveszik a rokkantnyugdíjat és elküldik őket dolgozni. Ezek után elindult egy látványos bűnbak-képzés, azt üzenték a rokkantnyugdíjasok társadalmának, hogy ők élősködnek és kihasználják az adófizetőket. Megjegyzem, egy 700.000-es társadalomról van szó, amelyek közül 330.000-en korhatár alattiak és az ő átlagos jövedelmük nem éri el a 70.000 ft-ot sem. Én úgy ítélem meg, hogy a szakminisztérium ehhez a folyamathoz asszisztált, úgy asszisztált, hogy egyébként majd egy év alatt igazából érdemi döntés, ugyanakkor szakmai előterjesztés nem született. Nyáron láthattunk egy Brüsszelnek készült anyagot, sok ilyen anyagot láthattunk már más témákban is persze. Amelynek kapcsán ugyan itthon nem kommunikált ügyet, elmondtak mégis Brüsszelnek. Azt írták ebben az anyagban, hogy 2012-ben, tehát nem idén, hanem csak 2012-ben indulna el az ő felülvizsgálatuk és 220.000 embert érintő folyamatról lenne szó, amelynek során 120.000 embert szeretnének a munkaerő piacra visszaterelni. Megjegyzem arra a munkaerő piacra, amelyben érdemi növekedés nincsen, sőt a következő évi költségvetés stagnálással kalkulál, az a költségvetés, amely 1,5 százalékos növekedésre van tervezve úgy, hogy már szinte mindenki recesszióról beszél. Nyár óta, ez óta a dokumentum óta semmi érdemi nem hangzott el ebben a kérdésben és azt hiszem az a kérdés itt ma, hogy mi fog történni? Hiszen a rokkantnyugdíjasok félnek, bizonytalanok, nem tudnak semmit arról, hogy mi fog velük történni. Annyit látni mindösszesen, hogy ők már nem is nyugdíjasok az önök logikáján, legalábbis a korhatár alattiak, hanem egyfajta szociális ellátásra jogosultak. Én azt hiszem, hogy ez a bizonytalanságukat mindenképpen növeli. Adottak a kérdések, logikusan vetődnek föl: Januártól bármiféle emelésre ez a réteg számíthat-e? Egyáltalán mi fog velük ténylegesen történni? Tájékoztasson erről államtitkár úr. Nyugodt-e a lelkiismeretük ebben a tekintetben, hogy ez a folyamat megfelelő szakmaisággal az érintettek körének teljes figyelembe vételével történt-e.
Nagyon örülök, hogy ön ad államtitkár úr választ. Azért örülök annak, mert remélem, hogy a szakterületért felelősként, szociális ügyekért felelősként, valóban tartalmi és érdemi választ fog tudni adni és ezt a 6-700.000 embert meg fogja tudni nyugtatni és nem egy olyan választ fogok kapni majd négy percben, ami tisztán a nyolcévezéssel és semmiféle szakmaisággal nem lesz ellátva, úgyhogy én nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit fog erre mondani államtitkár úr. Köszönöm szépen.

Elnök:
A válaszra Soltész Miklós államtitkár úrnak adok szót. Parancsoljon államtitkár úr.

Soltész Miklós:
Köszönöm a szót elnök úr.
Tisztelt országgyűlés!
Hogy ki üzent hadat a rokkantnyugdíjasoknak szeretnék fölolvasni egy idézetet önnek:
„Ha van botrány, akkor az, hogy ma minden harmadik nyugdíjas rokkantnyugdíjas és ez utóbbiak közül minden második még aktív korban van. Akár dolgozhatna is, akár a munka adhatna értelmet életének.”
Tisztelt képviselő úr!
2007. február 12.-én Gyurcsány Ferenc mondta ezeket a szavakat. Tehát hogyha valaki hadat üzent volna a rokkantnyugdíjasoknak, akkor azt hiszem, tőle kellene megkérdezni, hogy miért akarta ezt 3,5 évvel ezelőtt megtenni. De azért, hogy azért a válaszaira mégiscsak valami konkrét választ is kapjon, mert nyilván Gyurcsány Ferenctől nem fogja ezt megkapni, ezért néhány gondolatot had mondjak el önnek. Az egyik, amit mindenki nagyon jól tud, hogy az tarthatatlan egy országban, egy tízmilliós országban, hogy ma rokkantnyugdíjon, vagy rokkantnyugdíj szerű ellátáson 940.000 ember él. 940.000 ember él. Hatalmas nagy szám. És hogyha ebből levonjuk, levonjuk azt, hogy 380.000-en vannak körülbelül azok a rokkantnyugdíjasok, akik már a korhatárt meghaladták, akkor még mindig egy nagyon nagy számról beszélünk. Közel 600.000 főről beszélünk. Éppen ezért azt kell mondanom, hogy ez a szám, ez aránytalan egész Európának a rokkantnyugdíjas arányához, számarányához és éppen ezért teljesen jogos az, hogy a rokkantnyugdíj rendszert valamilyen módon felül kell vizsgálni. De a felülvizsgálat az nyilván igazságos kell, hogy maradjon. Nyilván azoknak az embereknek az ellátását, és azoknak az embereknek a támogatását meg kell tartania, meg kell az új ellátási rendszernek, akik valóban rászorultak, akik valóban rokkantsági élethelyzetben élnek, akiknek valóban az egészségkárosodása az olyan szintű, ami miatt nem tudnak vagy elhelyezkedni, vagy ha el is tudnak helyezkedni, akkor is a bizonytalanság miatt valamilyen ellátásra rászorulnak. A harmadik, amit szeretnék jelezni Önnek, hogy az elmúlt időszak rokkantnyugdíjasítása munkaügyi probléma volt Magyarországon. Ön nem tudom pontosan, melyik területről érkezett, mint képviselő, de azt azért mindenki tudja, hogy az ország keleti, észak-keleti vidékein bizony a bányák, az iparvállalatoknak a bezárása miatt nagyon sokan kerültek rokkantnyugdíjas státuszba és nem kapták meg azt a lehetőséget hosszú távon, hogy ezek az emberek, ezek dolgozhassanak, vagy pedig máshonnan szerezhessenek jövedelmet. Éppen ezért tisztelt képviselő társam a következőt szeretném önnek mondani:
Akik már rokkantnyugdíjban vannak és elérték már a nyugdíj korhatárt ők nyugdíjasok lesznek ugyanazt az ellátást meg fogják kapni és nem kell a nevük mellett ott tartani azt, hogy rokkantnyugdíjasok. Akik öt évvel a mindenkori nyugdíjkorhatár előtt vannak és élnek azok sem kerülnek felülvizsgálatra kivéve azok az emberek kivéve azok, akiknek adja isten az egészségi állapota helyrejött az elmúlt időszakban. A jelenlegi római 1 és római 2-es csoportban lévőknek pedig nem kell semmitől sem félniük, hiszen olyan állapotban vannak, hogy nagyon nehéz a foglalkoztatásuk. Tisztelt képviselő úr nyilván van egy hatalmas nagy tömeg közel 200.000 ember, akiket fölülvizsgálat során eldönt a szakértői bizottság, hogy ezek az emberek rehabilitálhatók, avagy nem rehabilitálhatók. Amennyiben nem rehabilitálhatók ugyanúgy megkapják az ellátást. Ha rehabilitálhatóak, akkor pedig nyilván azt a segítséget mind a munka területén mind pedig az ellátás területén meg kell, hogy kapjanak azért, hogy ne legyen támadás, ne vegyük el tőlük az ellátást. Önök tervezték el tisztelt képviselő úr tehát ne vádoljon minket olyannal, ami nem igaz.
Köszönöm a figyelmüket. 
 

2011 október 13.
 
MTV

Parasport
Parasport

Erőemelő Európa Kupa Versenyt rendeznek Egerben.

November 14-18-ig Erőemelő Európa Kupa Versenyt rendeznek Egerben.

A sportprogram a Hotel Eger Parkban lesz megtartva. (Eger Szálloda u. 1.)
További információ kérhető: Dajkó Ildikótól


Megrendezés dátuma: 2011 november 18.


Összesen: 236 [211-220]
1... | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24