Keresés
Tájékoztató a közlekedőképesség-minősítési rendszer felülviz
M3-as metró: várhatóan megállapodás születik a MEOSZ és a Fő
Tájékoztatás a közlekedési kedvezményeket érinto változásokk
Európai uniós támogatásból megvalósuló fejlesztési informáci

Egyesületi hírek: M E G H Í V Ó

Hírek - 2012-04-17
Egyesületi hírek: M E G H Í V Ó

Tisztelt Küldöttek!

 

         Az egyesület vezetőségének határozata, valamint az egyesület Alapszabályában meghatározottak alapján a Mozgáskorlátozottak Balassagyarmati Egyesületének küldöttközgyűlését összehívom.

Mozgáskorlátozottak Balassagyarmati

Egyesülete

Balassagyarmat

Kossuth Lajos út 39

Telefon/fax 35 500-672

 

M E G H Í V Ó

 

Tisztelt Küldöttek!

 

         Az egyesület vezetőségének határozata, valamint az egyesület Alapszabályában meghatározottak alapján a Mozgáskorlátozottak Balassagyarmati Egyesületének küldöttközgyűlését összehívom.

 

A közgyűlés helye: Balassagyarmat Kossuth Lajos út 39 (egyesületi iroda)

 

A közgyűlés időpontja: 2012. április 22-én de. 10 óra.

 

Napirendi pontok:

1./ Beszámoló az egyesület 2011 évi közhasznúsági beszámolójáról és tevékenységéről, az Ellenőrző Bizottság munkájáról.

Előadó: Juhászné Kovács Judit elnök

Máthé Józsefné EB. elnök       

 

2./ Az elhangzott beszámolók   megvitatása, hozzászólások, a vita összefoglalása.

 

3./ a 2012 évi költségvetés előterjesztése, megvitatása

Előterjesztő: Juhászné Kovács Judit elnök

 

4./ Egyebek

 

                                                                                             

A Küldöttközgyűlés fontosságára való tekintettel kérem pontos megjelenésüket.

.

 

Balassagyarmat, 2012. április 06.               Tisztelettel

 

                                                                Juhászné Kovács Judit s.k.                                                                                     elnök