Keresés
Jelentkezési lap rajzpályázathoz 2018 október
EFOP-1.3.7-17-2017-00205

EFOP-1.3.7-17-2017-00205

„ Mozgáskorlátozottak Balassagyarmati Egyesülete és a rimóci Római Katolikus Egyházközség közösségfejlesztő tevékenységének bővítése a társadalmi kohézió erősítése érdekében ” 

Letöltés PDF formátumban

Boldog Karácsonyt!
Európai uniós támogatásból megvalósuló fejlesztési informáci

Tájékoztató a közlekedőképesség-minősítési rendszer felülviz
M3-as metró: várhatóan megállapodás születik a MEOSZ és a Fő
Tájékoztatás a közlekedési kedvezményeket érinto változásokk
Sorstársi rehabilitációs mentor felhívás
Sortársi Rehabilitációs Mentor program Képzési felhívás mell
Pályázati adatlap sorstársi rehabilitációs mentor programra
Rajzpályázatra beérkezett alkotások
Elnyert pályázatok
EFOP Együtt a közösségekért

Tájékoztató a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről

Hírek - 2015-09-06
Tájékoztató a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről

A közlekedési kedvezmény iránti kérelmet a Nógrád Megyei Kormányhivatalnál (továbbiakban: Kormányhivatal) évente kétszer, minden év március 31-ig és szeptember 30-ig lehet benyújtani.

 

A Kormányhivatal

·        a tárgyév március 31-ig benyújtott kérelmek esetén a tárgyév június 15-ig

·        a tárgyév szeptember 30-ig benyújtott kérelmek esetén december 15-ig

dönt a jogosultságokról.

Tájékoztató a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről

 

A közlekedési kedvezmény iránti kérelmet a Nógrád Megyei Kormányhivatalnál (továbbiakban: Kormányhivatal) évente kétszer, minden év március 31-ig és szeptember 30-ig lehet benyújtani.

 

A Kormányhivatal

·        a tárgyév március 31-ig benyújtott kérelmek esetén a tárgyév június 15-ig

·        a tárgyév szeptember 30-ig benyújtott kérelmek esetén december 15-ig

dönt a jogosultságokról.

 

Az igényelhető támogatás típusa:

 

1)      A személygépkocsi szerzési támogatás (a továbbiakban: szerzési támogatás)

-         Súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személy esetén a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló rendelet értelmében új járműnek minősülő személygépkocsi (a továbbiakban: új gépkocsi), vagy

-         Súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személy esetén újnak nem minősülő, de legfeljebb 5 éve forgalomba helyezett személygépkocsi (a továbbiakban: használt gépkocsi), vagy

-         Súlyos mozgáskorlátozott személy esetén segédmotoros kerékpárnak minősülő, három- vagy négykerekű jármű, kivéve a quad, vagy

-         Súlyos mozgáskorlátozott személy esetén járműnek nem minősülő, sík úton önerejéből 10 km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem képes gépi meghajtású kerekesszék

szerzésére felhasználható, a vételár megtérítéséhez nyújtott hozzájárulás.

 

2)      A személygépkocsi átalakítási támogatás (a továbbiakban: átalakítási támogatás) a személygépkocsinak

-         a vezetés feltételeként külön jogszabály alapján előírt automata sebességváltóval, vagy más segédberendezéssel történő felszereléséhez, átalakításához, vagy

-         a súlyos mozgáskorlátozott személy szállítását lehetővé tevő átalakításához, vagy a biztonságos szállítását szolgáló eszközzel való ellátásához

nyújtott hozzájárulás.

Átalakítási támogatásra a súlyos mozgáskorlátozott személy jogosult.

 

A támogatás rendszer keretében

-         új gépkocsi vásárlásához 900.000.-Ft.

-         használt gépkocsi, segédmotoros kerékpárnak minősülő három- vagy négykerekű jármű, illetve gépi meghajtású kerekesszék vásárlásához a vételár 60%-a de legfeljebb 600.000.-Ft

-         átalakítási támogatáshoz az átalakítás költsége, de legfeljebb 90.000.-Ft.

vissza nem térítendő állami támogatás nyújtható.

 

 

A pályáztatási eljárás útján kiválasztott, nyertes finanszírozó szervezet, a Duna Lízing Zrt. közreműködésével a jogosultak Suzuki Swift 1.2 GL, Suzuki Swift 1.2 GL Aut., Suzuki SX4 1.6 GLX, Suzuki SX4 1.6 S-Cross Premium Aut., Suzuki SX4 1.6  S-Cross Start (GA), Suzuki SX4 1.6 S-Cross Premium+, Suzuki Vitara 1.6 GL, Suzuki Vitara 1.6 GL Plusz típusú, új  gépjárművet vásárolhatnak. Használt gépjármű esetén típusmegkötés nincs.

 

 

 

Súlyos mozgáskorlátozott személy:

 

-         aki a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. Törvény (továbbiakban: Fot.) 23. § (1) bekezdés e) pontja alapján mozgásszervi fogyatékosnak minősül, vagy f) pontja alapján halmozottan fogyatékosnak minősül és halmozott fogyatékosságai közül legalább az egyik mozgásszervi fogyatékosság (18 év feletti, fogyatékossági támogatásban részesülő, mozgásszervi fogyatékos személy),

-         aki 18. életévét nem töltötte be és a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet (továbbiakban: Mr.) 1. számú mellékletének L) pontjában meghatározott mozgásszervi fogyatékosságban szenved, vagy P) pontjában meghatározott többszörös és összetett betegségben szenved és többszörös és összetett betegségei közül legalább az egyik mozgásszervi fogyatékosságot okoz (18 év alatti, magasabb összegű családi pótlékban részesülő, mozgásszervi fogyatékos személy),

-         a közlekedőképességében súlyosan akadályozott személy, amennyiben ez az állapota várhatóan legalább három éven keresztül fennáll.

 

Egyéb fogyatékossággal élő személy:

 

-         aki a fogyatékossági támogatásra a Fot. 23. § (1) bekezdés a)-d) vagy h) pontja alapján jogosult, vagy vakok személyi járadékában részesül, vagy a Fot. 23. § (1) bekezdés f) vagy g) pontja alapján halmozottan fogyatékosnak minősül, kivéve, ha egyik fogyatékossága mozgásszervi fogyatékosság (18 év feletti, fogyatékossági támogatásban részesülő, értelmi fogyatékos/autista/ látássérült/hallássérült személy),

-         aki a 18. életévét nem töltötte be, és magasabb összegű családi pótlékra az Mr. 1. számú mellékletének K), M) vagy N)1. pontja alapján jogosult, vagy az Mr. 1. számú mellékletének P) pontjában meghatározott többszörös és összetett betegségben szenved és többszörös és összetett betegségei közül legalább az egyik az Mr. 1. számú mellékletének K), M) vagy N)1. pontja szerinti betegség, illetve fogyatékosság (18 év alatti, magasabb összegű családi pótlékban részesülő, értelmi fogyatékos/autista/látássérült/hallássérült személy).

 

Szállítást végző személy (amennyiben a kérelmező érvényes vezetői engedéllyel nem rendelkezik, és új vagy használt gépjármű vásárlásához szerzési támogatást, vagy a gépjárműnek a súlyos mozgáskorlátozott személy szállítását lehetővé tevő átalakításához, vagy a biztonságos szállítást szolgáló eszközzel való ellátásához átalakítási támogatást kér):

 

a súlyos mozgáskorlátozott, illetve az egyéb fogyatékossággal élő személy személygépkocsival történő szállítását írásbeli nyilatkozatban vállaló, gépkocsi vezetésére jogosító érvényes vezetői engedéllyel rendelkező

 - vér szerinti, örökbefogadó- és nevelőszülő, házastárs, élettársi nyilvántartásba bejegyzett élettárs,

- a súlyos mozgáskorlátozott személlyel legalább egy éve közös háztartásban élő vér szerinti, örökbefogadott és nevelt gyermek, vagy testvér,

- a súlyos mozgáskorlátozott személy személygépkocsival történő szállítását a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény szerinti önkéntes jogviszonyban végző személy lehet,

amennyiben nem áll a járművezetéstől eltiltó jogerős bírói ítélet vagy szabálysértési határozat hatálya alatt.

 

A súlyos mozgáskorlátozottság, illetve egyéb fogyatékosság tényének igazolása az alábbi iratokkal történik:

 

-         a fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló hatósági határozat, vagy a megállapítás alapjául szolgáló hatályos szakhatósági állásfoglalás, szakvélemény másolata, vagy

-         az Mr. 3. számú mellékletében meghatározott, hatályos igazolás másolata, vagy

-         a rehabilitációs szakértői szerv (rehabilitációs szakértői szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal, Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal) vagy jogelődje (rehabilitációs szakigazgatási szerv, Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet) által a közlekedőképesség minősítéséről kiadott a közlekedőképességben súlyosan akadályozott állapotot igazoló hatályos szakvélemény másolata.

 

Amennyiben az előzőekben felsorolt iratok nem állnak a rendelkezésre, úgy a rendelkezésre álló orvosi dokumentáció csatolása szükséges.

 

A szerzési támogatás felhasználása az új és használt személygépkocsi vásárlása esetén a finanszírozó szervezettel kötött kölcsönszerződés keretében történik. Ha a kölcsönszerződés a határozat jogerőre emelkedésétől számított három hónapon belül nem jön létre, a szerzési támogatás nem folyósítható. Ebben az esetben a felszabadult szerzési támogatásnak megfelelő összegben a Kormányhivatal új jogosultat jelöl ki.

 

A kölcsönszerződéssel kapcsolatos bővebb információ a www.lehetosegauto.hu weboldalon olvasható.

 

A kérelemnyomtatvány letölthető a Nógrád Megyei Kormányhivatal honlapjáról (www.nmkh.hu), valamint személyesen átvehető a Nógrád Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztályán (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. III. emelet 301. sz. iroda), ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek: 8-12, szerda: 8-12, 13-16).

A Szociális és Gyámügyi Osztály ügyfélfogadási időben tájékoztatást ad a 32/620-751 telefonszámon.

 

Jogszabályi háttér:

 

A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI.29.) Korm. rendelet