Keresés
Tájékoztató a közlekedőképesség-minősítési rendszer felülviz
M3-as metró: várhatóan megállapodás születik a MEOSZ és a Fő
Tájékoztatás a közlekedési kedvezményeket érinto változásokk
Sorstársi rehabilitációs mentor felhívás
Sortársi Rehabilitációs Mentor program Képzési felhívás mell
Pályázati adatlap sorstársi rehabilitációs mentor programra
Rajzpályázatra beérkezett alkotások
Elnyert pályázatok
Európai uniós támogatásból megvalósuló fejlesztési informáci

Meosz hírek: Európa megkérdezte a véleményünket, válaszoltunk

Hírek - 2012-02-05
Meosz hírek: Európa megkérdezte a véleményünket, válaszoltunk

2011 júniusában az EDF megfigyelőközpontot hozott létre, mely nyomon követi, hogy a válság idején a tagországok kormányai milyen intézkedéseket hoztak, illetve terveznek, amelyek segítik, esetleg akadályozzák a fogyatékos embereket jogaik gyakorlásában.

A Fórum kérdőívet dolgozott ki, hogy valós képet kapjon arról, miként befolyásolja a válság – munkanélküliség, oktatás, kirekesztettség, szegénység – a fogyatékos emberek életét országos, regionális és helyi szinten. A kérdésre több országos szervezet, annak helyi szervezete, illetve azok tagjaitól kaptunk választ. A válaszokat összefoglalva továbbítottuk az Európai Fogyatékosügyi Fórum megfigyelőközpontjának. A válaszok jól tükrözik, milyen félelmei voltak a fogyatékos embereknek a megszorító intézkedések előkészítése során, milyen bizonytalanságot éreztek jövőjükre nézve. A válaszok kitérek a fogyatékos emberek mindennapos nehézségeire, hátrányos helyzetükre a munkaerőpiacon, valamint azokra a tevékenységekre, amelyeket a szervezetek végeznek az érintettek helyzetének javítása érdekében.

EDF vizsgálat: hogyan érinti a válság a fogyatékos emberek életét


 

Kiemelt téma a gazdasági válság

Az Európai Fogyatékosügyi Fórum (EDF) a fogyatékos emberek európai mozgalma. A szervezetet maguk a fogyatékos emberek, valamint a saját érdekképviseletüket kizárólag segítséggel ellátni képes fogyatékos személyek szülei irányítják. Célkitűzése: olyan európai szabályozások megalkotása, amelyek biztosítják, hogy a fogyatékos emberek társadalmi részvételét megnehezítő akadályok megszűnjenek, továbbiak pedig ne szülessenek. A Fórum minden típusú fogyatékossággal élő személy érdekképviseletét ellátja.

Az EDF a gazdasági és pénzügyi válság kezdete óta figyelemmel kíséri annak hatását a fogyatékos emberek életére. Számos ülésén napirendre tűzte e témát, több nyilatkozatot adott ki, hivatalos levelet írt állam- és kormányfőknek, párbeszédet kezdeményezett a tagországok minisztereivel annak érdekében, hogy a megszorító intézkedések ne érintsék a társadalmi kirekesztettség következtében egyébként is nehéz helyzetben élő fogyatékos embereket. Sürgette a kormányokat, hogy folytassák esélyegyenlőségi politikájukat, amelyek elősegítik annak megvalósulását, hogy a fogyatékos emberek társadalmi csoportja az ép állampolgárokkal egyenlő módon gyakorolhassák alapvető emberi, szociális, gazdasági és kulturális jogaikat. (A Fórum 2011. májusi budapesti közgyűlésén Yannis Vardakastanis elnök sajtótájékoztatót tartott a témában, valamint hazánk kormányfője is megkapta az EU-tagországok állam- és kormányfőinek írt levelet.) Az EDF képviselőit 2010-ben fogadta Jerzy Buzek, az Európai Parlament elnöke, Herman van Rompuy, az Európai Tanács elnöke, 2011-ben pedig Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke. 2011. december 6-án mindhárom európai uniós intézmény vezetője tárgyalóasztalhoz ült a Fórum vezetőivel. A találkozón megvitatták az európai fogyatékos emberek helyzetét, valamint az őket érintő szabályozásokat.

Megfigyelőközpont a kormányintézkedések nyomon követésére

2011 júniusában az EDF megfigyelőközpontot hozott létre, mely nyomon követi, hogy a válság idején a tagországok kormányai milyen intézkedéseket hoztak, illetve terveznek, amelyek segítik, esetleg akadályozzák a fogyatékos embereket jogaik gyakorlásában.

A Fórum kérdőívet dolgozott ki, hogy valós képet kapjon arról, miként befolyásolja a válság - munkanélküliség, oktatás, kirekesztettség, szegénység - a fogyatékos emberek életét országos, regionális és helyi szinten. Információkat vár azokról a megszorító intézkedésekről is, amelyek megakadályozzák, hogy a fogyatékos emberek élvezhessék jogaikat (rokkantsági nyugdíj csökkentése, megvonása, személyi segítői szolgáltatás csökkentése). A kérdőívre adott válaszok az EDF munkáját abban segítik, hogy első kézből kapott információkat tárjon az európai döntéshozók elé a jövőbeni jogi szabályozások befolyásolása érdekében.

 


 

Magyarország is részt vett a közvélemény-kutatásban

2011. második felében a Fogyatékos Emberek Szervezetei Tanácsának (FESZT) tagszervezetei az alábbi felhívást intézték helyi és megyei szervezeteik, valamint azok tagjai számára:

Felhívás

Az Európai Fogyatékosügyi Fórum, amely a fogyatékos emberek jogaiért küzdő legnagyobb európai ernyőszervezet, megfigyelőközpontot hozott létre. A központ nyomon követi, hogy a tagországok kormányai milyen intézkedéseket hoztak vagy terveznek hozni gazdasági és pénzügyi válság idején, amelyek segítik vagy akadályozzák a fogyatékos embereket jogaik gyakorlásában.

Az EDF munkájának elősegítésére, kérem, hogy saját mindennapos tapasztalatai alapján az alábbi kérdésekre válaszolni szíveskedjen:

1.) Milyen következményei vannak a válságnak a fogyatékos emberek életére országos és helyi szinten például a munkanélküliség, oktatás, szegénység, kirekesztettség stb. szempontjából?

2.) Országuk kormánya vagy az illetékes hatóságok tettek-e olyan megszorító intézkedést, amely korlátozza a fogyatékos embereket abban, hogy élvezzék jogaikat (rokkantsági nyugdíj csökkentése, személyi segítség óraszámának csökkentése stb.)?

3.) Volt-e negatív hatása a válságnak arra, hogy a társadalom, illetve a hatóságok hogyan ítélik meg a fogyatékos embereket és igényeiket (például média-megjelenések, amelyekben a fogyatékos embereket az a vád érte, hogy nem jogosultak a számukra juttatott ellátásokra, vagy akadályozzák a gazdaság talpra állítását stb.)?

4.) Milyen intézkedések történtek Önöknél annak érdekében, hogy a fogyatékos emberek jogai védelmet kapjanak a válság következményeivel szemben?

5.) Ön, fogyatékos emberként miben érzi a válság hatását?

6.) Egyénileg válaszol? Amennyiben nem, kérem, adja meg szervezete nevét!

Válaszokat az alábbi e-mail címre várjuk: zollosi_foldesi@yahoo.com">szollosi_foldesi@yahoo.com

Köszönettel
Földesi Erzsébet, a FESZT elnökségi tagja, a MEOSZ alelnöke"

 


 

A kérdőív eredményessége

A kérdőív módot adott arra, hogy mind magánemberként, mind pedig - a szervezet tagságának tapasztalatai alapján - a szervezet adja meg válaszát a kérdésekre. A kérdésre több országos szervezet, annak helyi szervezete, illetve azok tagjaitól kaptunk választ. A válaszokat összefoglalva továbbítottuk az Európai Fogyatékosügyi Fórum megfigyelőközpontjának.

A válaszok jól tükrözik, milyen félelmei voltak a fogyatékos embereknek a megszorító intézkedések előkészítése során, milyen bizonytalanságot éreztek jövőjükre nézve. A válaszok kitérek a fogyatékos emberek mindennapos nehézségeire, hátrányos helyzetükre a munkaerőpiacon, valamint azokra a tevékenységekre, amelyeket a szervezetek végeznek az érintettek helyzetének javítása érdekében.

A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége fontosnak tartja, hogy a kérdőívet - további kérdésekkel kiegészítve - 2012-ben is kiküldje tagszervezeteinek és maguknak a fogyatékos embereknek. A szövetség szeretne minél reálisabb képet kapni a hazai fogyatékos emberek, valamint az őket képviselő megyei és országos szervezetek helyzetéről. Az információkat a MEOSZ felhasználja érdekképviseleti munkájában, de annak eredményeiről az Európai Fogyatékosügyi Fórumot is tájékoztatja majd.

 


 

Köszönet

Ezúton szeretnék köszönetet mondani a fogyatékos emberek egyesületeinek és mindazoknak, akik magánemberként válaszaikkal támogatták, hogy mind hazánkban, mind az Európai Unióban pontos kép alakuljon ki arról, milyen problémákkal küzdenek a fogyatékos emberek a társadalmi kirekesztettség következményeként.

Földesi Erzsébet
Budapest, 2011. december 30.