Keresés
Tájékoztató a közlekedőképesség-minősítési rendszer felülviz
M3-as metró: várhatóan megállapodás születik a MEOSZ és a Fő
Tájékoztatás a közlekedési kedvezményeket érinto változásokk
Sorstársi rehabilitációs mentor felhívás
Sortársi Rehabilitációs Mentor program Képzési felhívás mell
Pályázati adatlap sorstársi rehabilitációs mentor programra
Rajzpályázatra beérkezett alkotások
Elnyert pályázatok
Európai uniós támogatásból megvalósuló fejlesztési informáci

Meosz hírek: Pályázati felhívás fogyatékossággal élők részére

Hírek - 2013-01-12
Meosz hírek: Pályázati felhívás fogyatékossággal élők részére

Pályázat üdülési szolgáltatás igénybevételének támogatására fogyatékossággal élők részére – A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány pályázata CSATOLVA

- Fogyatékossággal élő személyek számára ellátást nyújtó szervezetek egyszeri kiegészítő támogatása:A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot ír ki “Fogyatékossággal élő személyek számára bentlakásos, vagy lakóotthoni ellátást nyújtó nem állami, nem egyházi szervezetek egyszeri kiegészítő támogatása címmel.http://fszk.hu/41292-fogyatekossaggal-elo-szemelyek-szamara-bentlakasos-vagy-lakootthoni-ellatast-nyujto-nem-allami-nem-egyhazi-szervezetek-egyszeri-kiegeszito-tamogatasa/

Bernáthné Székely Julianna
rehabilitációs gazdasági menedzser, szakértő,

+36-20-420-20-39 http://www.versenykepesseg.eu/
MEOSZ rehabilitációs tanácsadó,

Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége)

1032 Budapest San Marco str. 76. Hungary

+36-1-454-14-51 CSAK hétfőn és kedden 8. 00 - 13. 00

MÁS NAPOKON:
skype: bernathjulia (7. 00- 13. 00)

bernath.julia@gmail.com 

Pályázati felhívás
fogyatékossággal élők részére
2013.
Pályázók köre:
Azon belföldi illetőségű, 18. életévét betöltött fogyatékossággal élő személyek, akik a pályázat benyújtásakor fogyatékossági támogatásban és/vagy vakok személyi járadékában és/vagy magasabb összegű családi pótlékban részesülnek, és havi teljes összegű ellátásuk nem haladja meg a nettó 150.000,- Ft-ot.
Jelen pályázat keretében egy adatlapon egy fő pályázhat.
A támogatás odaítélésénél előnyt élveznek azok a pályázók, akik 2012-ben nem részesültek a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) által nyújtott támogatásban.
A pályázat keretösszege: 100 millió forint
A támogatás elnyerése esetén a pályázók 5.000,- Ft/fő, azaz ötezer forint/fő önerő befizetésével, míg a kísérők 2.500,- Ft/fő, azaz kettőezer-ötszáz forint/fő önerő befizetésével vehetik igénybe a postai úton kiküldésre kerülő Erzsébet Üdülési Kártya segítségével az üdülési szolgáltatást.
Általános pályázati feltételek:
 A pályázat kizárólag a www.erzsebetprogram.hu honlapon elérhető elektronikus adatlap kitöltésével nyújtható be;
 Egy pályázati adatlapon egy fogyatékossággal élő, és egy vele együtt utazó, 18. életévét betöltött kísérő nyújthat be pályázatot;
 Egy személy csak egy pályázat keretében részesülhet támogatásban;
 A hibásan, hiányosan vagy nem feldolgozható adatokkal kitöltött és kötelező mellékletek nélküli, illetve határidő után beérkezett pályázat érvénytelennek minősül;
 Az érvénytelenül beadott pályázat hiánypótlására, javítására nincs lehetőség;
 Az adatok valóságtartalmát az Alapítvány ellenőrizheti;
 A pályázó legkésőbb a benyújtást követő 15. munkanapig az Alapítványtól e-mailben kap tájékoztatást a pályázat elbírálásának eredményéről;
 Az önerőt a kedvező pályázati döntésről szóló értesítő e-mail kézbesítését követő 30 munkanapon belül, egy összegben, a benyújtáskor kapott pályázati azonosítószám feltüntetésével kell átutalni az Alapítvány következő bankszámlaszámára:
OTP Bank 11794008-20541121
 Az elnyert üdülési szolgáltatást a www.erzsebetprogram.hu oldalon feltüntetett állami üdülőkben, az ott megjelölt településeken vehetik igénybe a nyertes pályázók;
 A pályázat elnyerésének lehetősége a pályázati keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb 2013. március 20. napjáig áll fenn;
 A pályázattal elnyerhető támogatás nem terjed ki az üdülés helyszínére történő utazás megszervezésére, valamint az utazás költségeire;
 Az elnyert üdülési szolgáltatás legkésőbb 2013. december 31. napjáig vehető igénybe, amely határidő nem hosszabbítható meg.
Amennyiben a támogatás a megadott időszakokban nem kerül felhasználásra, a nyertes pályázó részére az önerő nem kerül visszafizetésre.
A pályázat benyújtható: 2013. március 20. napjáig
A www.erzsebetprogram.hu honlapon elérhető elektronikus pályázati adatlapon.
A kérelem benyújtásának kötelező mellékletei:
- Pályázói nyilatkozat,
- A pályázat benyújtását megelőző hónapban kapott összes járandóságának átvételét igazoló dokumentum (postai szelvény vagy bankszámlakivonat másolata) és a foglalkoztató intézmény (amennyiben van) jövedelemigazolása a havi nettó jövedelemről.
(Gondnokolt személy esetében az erre vonatkozó okirat másolata is csatolandó.)
Tájékoztatás: A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány az Erzsébet-program népszerűsítése érdekében a szociális üdültetési helyszíneken kép- és hangfelvételt készíthet, illetve filmet forgathat, melyet reklámcélokra felhasználhat.