Keresés
Jelentkezési lap rajzpályázathoz 2018 október
EFOP-1.3.7-17-2017-00205

EFOP-1.3.7-17-2017-00205

„ Mozgáskorlátozottak Balassagyarmati Egyesülete és a rimóci Római Katolikus Egyházközség közösségfejlesztő tevékenységének bővítése a társadalmi kohézió erősítése érdekében ” 

Letöltés PDF formátumban

Boldog Karácsonyt!
Európai uniós támogatásból megvalósuló fejlesztési informáci

Tájékoztató a közlekedőképesség-minősítési rendszer felülviz
M3-as metró: várhatóan megállapodás születik a MEOSZ és a Fő
Tájékoztatás a közlekedési kedvezményeket érinto változásokk
Sorstársi rehabilitációs mentor felhívás
Sortársi Rehabilitációs Mentor program Képzési felhívás mell
Pályázati adatlap sorstársi rehabilitációs mentor programra
Rajzpályázatra beérkezett alkotások
Elnyert pályázatok

Mozgáskorlátozottak Balassagyarmati Egyesülete

Egyesületünk 1992 év végén alakult 52 fő alapító tag hozta létre.

Taglétszám 2014. dec.31-én 2798 fő

Működésünk a megye egész területére kiterjed, így a megye majdnem minden településén van tagunk.

Az egyesület Alapszabályzatában meghatározott célok és feladatok a következők:

A mozgáskorlátozott személyek:

  • társadalmi integrációjának elősegítése,
  • szociális helyzetük javítása,
  • rehabilitációs érdekeik érvényesítése, védelme, képviselete,
  • információnyújtás a mozgáskorlátozottakat megillető támogatásokról,
  • közreműködés állami feladatok ellátásában ( lakás átalakítási támogatások -odaítélésében aktív közreműködés, környezettanulmány végzése, javaslat a támogatás összegére, gépkocsi szerzési támogatással kapcsolatban javaslat készítése)
  • saját üdülőnkben kedvezményes nyaralási lehetőség biztosítása,
  • gyógyászati segédeszközök kölcsönzése,
  • zenés rendezvények, kirándulások szervezése.

Fontos feladatnak tartjuk, hogy a megyében működő civil szervezetekkel jó kapcsolat alakuljon ki, ezért hatékony együttműködésre törekszünk a környezetünkben működő civil szervezetekkel.

A taglétszám és a terület nagysága indokolta, hogy több vidéki csoport alakuljon, jelenleg 6 csoportunk működik, amelyből 5 csoport területi elvek alapján, egy csoportunk pedig halmozottan sérült gyermekek szüleinek kezdeményezésére jött létre.

1998. január. 01.-től egyesületünk kiemelkedően közhasznú szervezettként működik.

A pályázati lehetőségeket igyekszünk kihasználni, és értünk is eredményeket ( pl. iroda akadálymentesítése, számítógép + program vásárlása, gyógyászati segédeszközök beszerzése, internet használattal kapcsolatos ingyenes oktatás biztosítása az egyesületi munkatársak részére ).

2004 - től pedig folyamatosan és sikeresen nyújtunk be működési célú pályázatokat a Nemzeti Civil Alaphoz.

Új címünk 2660 Balassagyarmat Rákóczi út 13


Ügyfélszolgálati idő: minden csütörtökön 9 órától- 13 óráig.